Agro prognoza za Jul 2022.

Agro prognoza za mesec jul 2022. godine je, kao za očekivati: toplo i sušno. Prema podatcima koje pruža RHMZ može se očekivati sledeće:

„JUL 2022: Topliji i malo suvlјi jul. Toplotni talasi.

Srednja minimalna temperatura vazduha u julu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0ºC u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.5ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 1.4ºC u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30.0ºS.

Mesečna suma padavina tokom jula biće ispod ili u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 30 mm.“

Na žalost, RHMZ nije ponudio podatke za celu državu, ali je iz ovog kratkog saopštenja jasno da će biti toplije i suvlje, tako da slobodno uvećajte vrednost vaše lokalne prosečne temperature za 1°C, a prosečnu količinu padavina umanjite za 10 mm. O tome kako će julsko vreme uticati na gajeno bilje, bolesti, štetočine i pojavu elementarnih nepogoda, biće reći u ovom članku.

Agro prognoza za useve i radove

Uradi sam metode za brzu ocenu vlažnosti semena možete pročitati ovde.

Širokoredni usevi, kao što su kukurz, soja, šećerna repa i suncokret su u opasnosti zbog moguće pojave štetočina. Poželjno je navodnjavanje navedenih useva, naročito suncokreta i šećerne repe. Nedostatak adekvatnih količina vode ovim kulturama satire kvalitet proizvoda. Količinski gledano, rod može biti količinski pozamašan ali koliko će od toga biti upotrebljivo u procesu prerade je stvar na koju treba misliti sada.

Povrtarske kulture je nužno zalivati tokom cele sezone gajenja, i jul mesec nije izuzetak. Kombinacija visoke temperature i preobilnog zalivanja je savršena za razvoj biljnih bolesti. Treba obratiti pažnju na kulture koje se u svežem stanju iznose na tržište, jer prskanje zaštitnim sredstvima ne dolazi u obzir. Postarajte se da zemljište adekvatno upije vodu pre sledećeg zalivanja.
Preporučuje se izbegavanje upotrebe tečnog đubriva. Usled izražene koncetracije soli u rastvoru može doći do gadnog problema kada se tečno đubrivo osuši na listu biljke. Đubriva, tečna ili čvrsta poseduju gadnu karakterisitku da upijaju vodu iz svoje neposredne okoline (higroskopija). Tečno đubrivo se usled dejstva jakog sunca izuzetno brzo suši na biljnom telu i čim se to desi počne sa izvlačenjem vode iz okoline tj. biljnog tela. Primetno je da biljke često kržljaju tokom leta uprkos obilnoj ishrani. U pomenutoj situaciji pojačana ishrana je kontraproduktivna i najboje bi bilo sprati sve sve ostatke soli sa biljnog tela putem zalivanja čistom vodom. Ukoliko nema drugog izbora nego da se biljke prihranjuju tečnim đubrivima neophodno je da ciklus đubrenja bude proraćen ciklusom pranja.

Livade i pašnjaci mogu biti ugrožene sušom. Ukoliko se sprovede kosidba, radi proizvodnje sena, sušenje će teči bez ikakvih problema, jer temperatura ipak nije toliko visoka da sprži seno, a dovoljno je visoka da sušenje ne traje dugo.

Više o metodama pripreme sena na zemlji i na napravama možete pročitati putem ponuđenih linkova.

Biljne bolesti

Pojava bolesti se prvenstveno može očekivati u gustim usevima povrća, cveća i šećene repe koja se navodnjava. Bilje koje ima nizak, razgranat i bujan nadzemni deo, a biva zalivano, stvara mikroklimat sličan tropskim uslovima. Nastanak tropskih uslova je najbolja prilika za razvoj gljivica kao što su buđi, plesni, plamenjače i pepelnice.

Agro prognoza za jun 2022

Agro prognoza za štetočine

Širokoredni usevi su jako dobro mesto za štetočine, jer pružaju dovoljno senke u kojoj one mogu naći zaštitu od sunca. Larve su naročito aktivne u ovom periodu. Toplo vreme sprečava većinu predatora, dok sunčano i senka koju pravi usev, pruža zaštitu od sunca. Mlađe larve se mogu naći u prizemnom delu stabla, gde je najjača senka i ima najviše vode. Starije larve se mogu naći i na lisnoj površini, tokom popodnevnih i večernjih časova.

Uprkos tome što tokom dana velik broj odraslih insektata ne leti, njihova aktivnost se znatno povećava kako temperatura opada. Pregled useva je najbolje izvršiti kada je oblačno, ili kada dnevna temperatura opadne, tokom popodnevnih časova. Nužno je pregledati i prizemne delove useva, jer je velika verovatnoća da će se tu naći skrovište, larve i jaja insekata.

Uprkos tome što insekti ređe lete tokom vrućine, i dalje mogu da se kreću bauljanjem kroz usev. Opet, najveća šansa je da se nađu je u prizemnom delu biljke.
Šansa za napade insekata, pogotovu larvi, je mnogostruko veća ukoliko se gaji sočno voće i povrće. Insekti dobijaju i hranu i vodu uz minimalana napor.

Suzbijanje i rasterivanje insekata je moguće da se izvrši pomoću bioinsekticida i repelenata. Ovo su prirodna sredstva koja možete sami da napravite, ali bitno je da se prilikom tretiranja izbegavaju pupoljci i cvetovi. Prizemni deo biljke je moguće tretirati, čime se i postiže najveća delotvornost.

Kako u domaćoj radinsoti napraviti bio insekticid od koprive, paprike, luka, kafe i opušaka možete pročitati klikom na željeni link

Agro prognoza za elementarne nepogode

Na osnovu podataka RHMZ-a suša će u julu mesecu biti u punom jeku. Zaštita od suše može da se sprovede, do određene mere. Nema veze da li je parcela navodnjavana ili ne, nešto ipak može da se uradi.

Više o merama borbe protiv suše koje se mogu preduzeti možete pročitati ovde

Poplave su moguće na mestima koja su pored velikih vodenih tela, pogotovu na zemljištima koja su glinovita. U principu ovakva zemljišta su uglavnom glinovita. Glina se suši i puca usled vrućine, i time omogućava proboj podzemne vode na površinu. Ukoliko imate takve parcele preporučuje se pravljenje privremenih odvodnih kanala između redova. Isparavanje vode koja je poplavila parcelu može po kratkom postupku da „skuva“ usev ili zasad. Ukoliko postoji mogućnost da se sprovede odvodnjavanje treba tome pristupiuti. Najbolja varijanta bi bila da se višak vode ukloni sa parcele, uskladišti i upotrebi ponovo kada se ukaže potreba.

Više o načinima sakupljanja i čuvanja prirodne vode možete saznati ovde.