Antraknoza graška (Colletotrichum lindemuthianum)

Simptomi se maniestuju na svim nadzemnim delovima biljke stim da su najuočljiviji na mahunama. Bolest je prepoznatljiva po ag1ovalnim pegama mrke boje koje po obodu imaju crvenkastu nijansu. Pege se mogu uočiti na celom biljnom telu.


Vreme napada:
Napad se može očekivati ukoliko se koristi zaraženo seme ređe se javlja spontano.

Prelazni domaćini su zaražena semena graška jer gljivica koja prenosi antraknozu graška svoj životni ciklus završava tako što polaže spore sledeže generacije u seme graška. Dešava se da i zemljište bude prelazni domaćin ukoliko se grašak više puta uzastopno gaji na istoj parceli.

ag2Suzbijanje: Polodored, upotreba proverenog semenskog materijala, dobro izvedena obrada zemljišta. Od hemijskih sredstava mogu se preporučiti preparati na bazi benzimidazola.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.