Antraknoza soje (Colletotrichum Dematium var. Truncatum)

Antraknoza soje (Colletotrichum Dematium var. Truncatum) je bakterijska bolest koja je poznata je po tome da napada soju.

Simptomi antraknoze soje

Bolest se manifestuje u vidu dubokih nekrotičnih pega koje se šire u svim pravcima. Uglavnom napada stablo gde se javljaju mrke nekrotične pege koje se šire. Ovo je tipičan simbol bakterijskog naapda jer ovi mikrorganizmi štete tkivo i za sobom ostavljaju uništenu masu crne boje i neprijatnog mirisa. Kako se bakterije razmnožavaju kolonija raste i zahvata sve više biljnog tkiva.

Vreme napada

Može se pojaviti u svim fazama rasta. Često se može pojaviti nakon jake kiše ili grada. Takođe je moguće da dođe do pojave antraknoze soje nakon napada štetočina. Bakterije ulaze u otvorenu ranu i inficiraju je.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su zemljište, biljni ostatci, korovi i štetočine. Insekti štetočine se takođe mogu uračunati u prenosioce antraknoze soje. Naročito su opasni oni koji se hrane zelenom masom. Seme soje koje se čuva na gazdinstvu može biti zarašeno bakterijama.

Antraknoza soje (Colletotrichum Dematium var. Truncatum) na listu

Antraknoza soje (Colletotrichum Dematium var. Truncatum) na listu

Suzbijanje antraknoze soje

Plodored koji je osmišlje tako da se soja može vratiti na parcelu koja je bila zaražena tek nakon 2-3 godine. Takođe je bitno izbegavati sojine srodnike iz familije Fabaceae kao što su pasulj, grašak, lucerka i detelina dok traje pauza.

Setva zdravog semena je prva mera koja se mora uzeti u obzir kako bi se izbegla antraknoza soje. Setva seman koje je poreklom iz semenske kuće prolazi kroz mnogo koraka koji garantuju da do infekcije neće doći

Suzbijanje korova koji se nalaze po obodu parcele je poželjno jer se na taj način antraknozi soje smanjuje broj potencijalnih skloništa i prelaznih domaćina.

Hemisjka sredstva koja se koriste za direktno suzbijanje bakterijskih bolesti se koriste pri prskanju seva protiv ove bolesti.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.