Bela rđa rena (Albugo candida)

Bela rđa rena (Albugo candida) se manifestuje u vidu plikova na nadzemnim delovima biljnog tela. Kada plikovi puknu iz njih se oslobađa praškasta masa puna spora. Najčešće se manifestuje na kupusnjačama fam. Brassicaceae i sem rena se može naći na kupusu zelenoj salati kelju, kelerabi itd.

Vreme kada se bela rđa rena pojavljuje

Može se očekivati pri temparaturama 10-20°c sa obilnim padavinama. Bela rđa rena pravi najveći problem u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji zato što su temperatura i vlažnost regulisani.

Prelazni domaćin

Prelazni domaćin je Hoću-neću (Capsella-bursa pastoris) biljka koja takođe pripada familiji Brassicaceae tj kupusnjačama. Zaraženi žetveni ostatci se takođe mogu smatrati potencijalnim prelaznim domaćinima.

Bela rđa rena (Albugo candida)

Suzbijanje bele rđe rena

Plodored je najznačajnija mera borbe. Kupusnjače se mogu vratiti na parcelu koja je bila zaražena tek nakon 2-3 godine. Za to vreme klice bele rđe rena dobrim delom propadnu.

Uklanjanjem žetvenih ostataka se eliminiše potencijalan izvor zaraze. Ova mera borbe je jako značajna u proizvodnji koja se odvija u zaštićenom prostoru. Bitno je napomenuti da se tokom i nakon uklanjaja zaraženih žetvenih ostataka ne dodiruje drugo bilje. Pranje ruku i alata bilo kojim dezinfekcionim sredstvom je izuzetno poželjno.

Gajenje otpornih sorti i hibrida se preporučuje bez obzira na to da li je proizvodnja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Uprkos tome što je gajeno bilje otporneo ne znači da je i imuno ali šansa da dođe do manifestacije bele rđe rena je znatno manja spram bilja koje nije otporno.

U zatvorenom prostoru je neophodno je smanjiti količiu vode kojom se zaliva gajeno bilje i češće vršiti provetravanje.

Hemisjka srdstva za direktno suzbijanje postoje i dostupna su. Obavezno obratiti pažnju na period koji mora proći od prskanja do berbe (karenca) jer se kupusnjače često iznose na tržište u svežem stanju.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.