Bela rđa rena (Albugo candida)

Bela rđa rena se manifestuje u vidu plikova na nadzemnim organima. Plikovi pucaju i oslobađa se bela praškasta masa spora.

brr1

Prikaz bele rđe rena

Vreme kada se bela rđa rena pojavljuje

Može se očekivati pri temparaturama 10-20°c sa obilnim padavinama.

Prelazni domaćin

Hoću-neću (Capsella-bursa pastoris).

Suzbijanje

brr2

Prikaz prelaznog domaćina

Plodored, uklanjanje žetvenih ostataka, gajenje otpornih sorti i hibrida. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Metalaksil-M+Mankozeb, Sumpora, Bordovske čorbe, Hlorotalonila, Kaptofola, Kaptana, Dodina, Mankozeba, Metirama, Maneba i Cineba.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.