Bela trulež (Sclerotinia Sclerotiorum)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada soju i suncokret.

Simptomi: Zaraženi mogu biti svi nadzemni delovi biljaka kotiledoni, stabljika, listovi, mahune i seme. Zaraza stabljika uočava bt1se oko nodija najčešće na visini 10 do 50 cm iznad zemljišta. Tkivo stabljike se razmekšava te je sprečen protok vode i hraniva što ima za posledicu uvenuće zaraženih biljaka. Prisustvo belog micelija i razvoj sklerocija karakteristika su ove gljive.

Vreme napada: Može se pojaviti u svim fazama rasta.

Prelazni domaćini: Prelazni domaćini su zemljište i biljni ostatci.

bt2Suzbijanje: Setva zdravog semena, plodored, suzbijanje korova. Preporučuju se preparati na bazi: Prosimidona , Boskalida+Piraklostrobina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.