Bolesti lubenice, dinje i srodnih tikava

Bolesti lubenice se manifestuju svake godine na njoj i njenim srodnicima. Kao član porodice tikava (Cucurbitaceae) lubenica, dinja i njihovi srodnici tikve i tikvice su česta i laka meta za razvoj bolesti i napad štetočina. Jedina dobra stvar u celoj priči je što su i mikroorganizmi koji izazivaju bolesti u mnogim aspektima slični što znači da su mere borbe iste i šta primenite na jednoj delovaće i na sve ostale. Naravno bolje je sprečiti nego lečiti te su uza adekvatne  preventivne mere mogu gajiti organske lubenice a hemijska sredstva da se sačuvaju ukoliko dođe do havarije koju drugačije nije moguće rešiti.

Dve najčešće bolesti lubenice i njenih srodnika

Plamenjača tikava (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnica tikava (Erysiphe cichoracearum) su gljivična oboljenja koje se mogu pojaviti u usevima lubenice, dinje tikava i tikvica. Manifestuju se svake godine jer im klima i raspored padavina savršeno odgovara.

Simptomi

Plamenjača tikava se manifestuje u vidu brojnih poligonalnih pega na listovima što uzrokuje bleđenje lista (hlorozu). Nakon prve promene bolja dalje prelazi u braon  (nekroza) i na kraju dolazi do kompletnog sušenja. Na naličiju lista je takođe uočljiva prevlaka.

Pepelnica tikava se manifestuje na listovima i mladim plodovima u vidu sivkasto-bele (pepeljaste) prevlake. Izaziva sušenje zaraženog dela biljnog tela.

Vreme manifestacije

Mogućnost napada je prisutna nakon blagih zima i pri niskim temperaturama. Optimalna temperatura za razvoj ovih bolesti lubenice je 15°- 35°C. Čim temperatura pređe 35°C patogen postaje neaktivan. Pri proizvodnji u zatvorenom prostoru pažnja mora biti usmerena na ove bolesti zato što su regulacij temperature i vlažnosti pod direktnim uticajem proizvođača.

Na otvorenom polju smena jakog sunca i jake kiše pogoduje razvoju ovih bolesti lubenice tako da se preporučuje redovan pregled useva.

Izradom klimatograma moguće je predvideti sa velikom stopom sigurnosti kada će biti i koliko će trajati sušni i kišni period. Više o izradi klimatograma i kako iz njega izvući korisne informacije pročitajte ovde.

Bolesti lubenice

Plamenjača tikava (levo) i pepelnica tikava (desno)

Prelazni domaćini

Najčešći prelazni domaćini su zaraženi biljni ostaci i srodne kulture. Ukoliko se bilo koji od useva lubenice, dinje, tikve i tikvice gaje nalaze u međusobnoj blizini šansa da insekti prenesu  klice iz zaraženog useva u zdravi je velika.

Suzbijanje

Trogodišnji plodored, se primenjuje kako bi se presekao lanac ishrane i u slučaju da je bilo bolesti lubenice. Dve godine ne gajenja tikava na parceli koja je bila zaražena ili u blizini neke parcele garantuju da će spore patogena plamenjače i pepelnice spontano izumreti.
Uklanjanje zaraženih biljnih ostataka i redovna kosidba zelenih površina koje okružuju parcelu je od suštog značaja kako bi se eliminisalo što više mesta na kome gljivične spore mogu prezimeti.
Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored. Sejati tikve na ocednom zemljištu a ukoliko zemljište ima problema sa zbarivanjem treba preduzeti adekvatne korake za uklanjanje suvišne vode.

Od hemijskih sredstava plavi kamen se ističe kao izuzetno delotvoran ali pogodan je za upotrebu samo u ranijim fazama rasta i razvoja. Pošto se lubenice, dinje tikve i tikvice prodaju sveže tretiranje hemijskim sredsvtima neposredno pre i nakon cvetanja nije preporučljivo

Antrknoza tikava

Antraknoza tikava (Colletotrichum lagerarium) je najčešća i najprepoznatljivija od svih bolesti lubenice. Svake godine se javlja bez izuzetka i nema osobe koja kada pogleda lubenicu ili dinju neće znati da je prepozna.

Simptomi

Bolest se manifestuje u vidu udubljenih pega koje stalno rastu i potpuno uništavaju plodove. Pege  su nepravilnog oblika i braonkaste boje na površini ploda. Ova bolest lubenice nije uopšte opasna po ljude tako da se parče kore koje ima fleku može odstraniti i lubenica jesti bez bojazdi.

Vreme manifestacije

Napad se može očekivati pri temperaturama 20-30°c pri obilnim padavinama i vetrom.

Plamenjača paprike (Phytophthora capsici) na stablu

Antraknoza lubenice na stablu i plodu

Prelazni domaćini i suzbijanje

Isto kao i u prethodnom slučaju prelazni domaćini su zaraženi biljni ostaci i srodne kulture. Takođe se može prenositi putem insekata i alata. Mere borbe su takođe iste.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.