Crna rđa žita (Puccinia graminis)

Crna rđa žita (Puccinia graminis)je gljivična bolest koja se manifestuje na pripadnicima porodice crz1

 

 

Simptomi: Napada sve žitarice i livadske trave. Simptomi se javljaju na stablu i lisnim rukavcima.
Ecidiospore dospevaju na žitarice i nakon dospeća pucaju i oslobađaju spore koje su boje rđe. Moguća je pojava sekundarnih infekcija u vidu crnih rđastih crtica.

 

crz2Vreme napada: Napad se može očekivati kada temperatura pređe 15 °c, optimalna temperatura za napad je 20 °c.

 


Prelazni domaćin:
simŠimširika(Berberis Vulgaris)

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre setve. Kao delotvorna pokazala su se sredstva na bazi Hlorotanila i Triadimefona u ranim fazama pojave bolesti.