Crna repina pipa (Psalidium Maxillosum)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada suncokret i šećernu repu.


Broj generacija i prezimljavanje:
Razvoj jedne generacije traje dve crna repina pipa 1godine. Prezimljava kao odrastao insekt i ,takođe,  u larvenom stadijumu.

Način nanošenja štete: Larve se hrane korenom repe, suncokreta i mnogih korova, ali su manje štete od imaga. Najveće štete pričinjava odrasli insekt hraneći se zelenom masom biljke.

Očekivan preiod napada: Ženka polaže jaja u površinskom delu zemljišta od aprila do oktobra. Larve se masovno pile tokom leta.

crna repina pipa 2Suzbijanje: Od mera zaštite useva značajno je uništavanje korova kao preventivna mera, dok direktno hemijskim putem možemo tretirati usev u rano proleće, preparatima preporučenim za ostale pipe, ali u povećanoj dozi jer je ova vrsta dosta rezistentna na insekticide. Preporučuje se upotreba preparata na bazi Hlorpirifos+cipermetrin.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.