Crna repina vaš (Aphis Fabae)

Crna repina vaš je poznata po tome da napada grašak i šećernu repu. Osim što pričinjava štete ona je ozloglašen prenosioc biljnih bolesti.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima velik broj generacija godišnje. Vaši su poznate po tome da grade kolonije u kojima se neprestalno razvijaju larve. Vrhunac razmnožavanja je u letnjem periodu. Na biljci domaćinu se može naći velik broj insekata u raznim stadijumima razvoja. Tada i dolazi do najvećih šteta. Crna repina vaš prezimljava u stadijumu zimskog jajeta u šiblju i zelenim površinama koje okružuju parcelu.

Način na koji crna repina vaš nanosi štetu

Vaši isisavaju sokove iz tkiva lišća,  stabljike i generativnih organa. Napadnuto lišće se kovrdža, deformiše,gubi funkciju, neretko se i suši. Crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete, kao prenosioc viroznih oboljenja (vektor žutice i mozaika šećerne repe).

Očekivan period napada

Vaši se javljaju čim noćna temperatura pređe 10-15°C. Crna repina vaš se masovno javlja u maju i junu mesecu. Aktivnost vaši se smanjuije čim noćna temperatura počne postepeno da opada. Vaši su izuzetno osetljive na hladnoću

Suzbijanje crne repine vaši

Košenje zelenih površina može doprineti suzbijanju ove štetočine.

Plodored neće dati ogroman doprinos u suzbijanju same crne repine vaši ali će sprečiti pojavu bolesti koje ovi insekti prenose. Vraćanje šećerne repe na parcelu koja je bila napdanuta se preporučuje tek nakon tri godine.

Suzbijanje crne repine vaši izvodi se tokom maja i juna meseca sa odgovarajućim insekticidima sistemičnog dejstva. Tretiranje je potrebno obaviti u dva vremenska periodam imajući u vidu viroze koje ova vaš prenosi. Lisne vaši su česta štetočina u našem regions te je nabavka sredstava za prskanje laka i priuštiva.

Moguća je primena bionsekticida i izuzetno su delotvorni protiv lisnih vaši svih vrsta.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

Postoji mogućnost upotrebe insekata predatora i među njima se naročito ističu bubamare.

Više o pripitomljavanju korisnih insekta možete pročitati ovde a o bubamarama ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.