Crna repina vaš (Aphis Fabae)

Tip štetočine: Poznata je po tome da napada grašak i šećernu repu.

crna repia vaš 1Broj generacija i prezimljavanje: Na letnjem domaćinu množi se veći broj generacija tokom vegetacije i tada dolazi do najvećih šteta. Crna repina vaš prezimljava u stadijumu zimskog jajeta u šiblju.

Način nanošenja štete: Vaši isisavaju sokove iz tkiva lišća i stabljike, a takođe i iz generativnih organa. Napadnuto lišće se kovrdža, deformiše,gubi turgor, neretko i suši. Crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete, kao vektor viroznih oboljenja (vektor žutice i mozaika šećerne repe).

Očekivan preiod napada: Masovno se pojavljuju u maju i junu.

Suzbijanje: Suzbijanje crne repine vaši izvodi se tokom maja i juna crna repina vaš 2meseca sa odgovarajućim insekticidima sistemičnog dejstva. Tretiranje je potrebno obaviti u dva vremenska periodam imajući u vidu viroze koje ova vaš prenosi. Od mnogobrojnih preparata protiv crne repine vaši preporučuju se sredstva na bazi: Beta-ciflutrina, Bifentrina, Pirimifos-metila, Cipermetrina i drugih za ovakvu namenu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.