Crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)

Crvena mrtva kopriva ili mrtva kopriva su imena po kojima je ova biljka najpoznatija..

Crvena mrtva kopriva se može naći u:

Ornicama, baštama i vinogradima.

Kako izgleda crvena mrtva kopriva?

Stablo je uspravno i pri osnovi razgranato, dostiže visinu od 15 do 30 cm. Dolji listovi na stablu su okruglasti i mali, srednji deo je često bez listova. Pricvetni listovi nisu srcastog oblika i ne obuhvataju stablo. Cvetovi su purpurno-crveni i grupisani.

Cvetanje, klijanje i razmnožavanje:

Crvena mrtva kopriva cveta od marta do oktobra i klija tokom leta. Razmnožava se putem semena koje raznose vetar i životinje.

Crvena mrtva kopriva

Preventivne mere uključuju:

Setvu čistog semena gajenih kultura i pravilno negovano organsko đubrivo. Ukoliko je organsko đubrivo lošeg kvaliteta seme korova će biti prisutno i samim tim mrtva kopriva ima priliku da se pojavi u usevu.
Bilje koje slobodno niče oko parcele bi trebalo povremeno kositi. Većina biljka neće doći do stadijuma u kome formiraju seme ako se redovno sasecaju.

Mehaničke mere uključuju

U gustom usevu je je mehaničko suzbijanje teško ili nemoguće. Jedan od metoda pomoću kojeg se crvena mrtva kopriva i drugi korovi suzbijaju je predsetvena provokacija.

Više o provokaciji korova saznajte ovde.

U širokorednom usevu se preporučuje redovna međuredna obrada putem okopavanja i kultiviranja.

Saznajte kako pretvoriti stari bicikl u međuredni kultivator ovde i zašto je poželjno imati vilu za oranje ovde.

U voćnjacima i vinogradima mogu se vršiti: okopavanje, košenje i međuredno kultiviranje.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

Crvena mrtva kopriva je dikotiledona biljka i u praksi se smatra za širokolisni korov.

U gustim usevima uvek postoji rizik da se prskanjem oštete gajene biljke i preporučljivo je izbegavati ga.

U širokorednimu usevima se prskanje može sprovesti ali je preporučljiva montaža zaštitne zavese na prskalicu.

U voćnjacima i vinogradima, sa izuzetkom jagoda i sličnih zeljastih kultura, se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja. Upotreba drugih vrsta herbicida koje su namenje za suzbijanje zeljastog bilja takođe dolazi u obzir.


Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.