Gama sovica (Autographa Gamma)

Gama sovica je polifagna štetočina i napada veliki broj biljnih vrsta. najčešće napada krompir, njegove srodnike (fam Solanaceae), pasuljice kao što su soja i grašak (fam Legumiosae) i šećernu repu.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu larve koja nlazi sklonište u zemljištu.

Način na koji gama sovica čini štetu

Štetne su larve koje se hrane zelenom biljnom masom. Napad je najuočljiviji na listovima gde se rimećuje izgriženo lišće i ogolela lisna nervatura. Migratorna je vrsta i odrasle jedinke su u stalnju da dođu sa druge parcele koju su larve opustošile.

Očekivan preiod napada

Napad se može očekivati tokom cele sezone usled sporog razvoja larvi i migracije odraslih insekata sa drugih parcela.

Prikaz larve gama sovice

Kako se gama sovica suzbija?

Duboko jesenje oranje će larve koje prezimljavaju u toplom zeljištu izbaciti na hladnu površinu. Na taj način će velik broj larvi biti pobijen usled hladnoće.

Plodored je delimično uspešna metoda suzbijanja. Uzevši u obzir da gama sovica tj njene larve napadaju velik broj vrsta. Ukoliko se koristi plodored poželjno je izbegavati krompirove srodnike kao što su paradajz, paprika, patlidžan (generalno bilje iz familije Solanaceae).

Bioinsekticidi se mogu primeniti preventivno radi rasterivanja insekata i direktno za suzbijanje larvi na zelenoj površini. Izbegavati uoptrebu bioinsekticida neposredno pred, ili tokom cvetanja krompira.
Bioinsekticidi svojim mirisom mogu rasterati više vrsta štetočina i korisnih insekata kao što su pčele. Ukoliko se gaji usev koji oprašuju pčele još jednom je neophodno nagovestitit da je upotreba bioinsekticida u takvim usevima nepoželjan neposredno pre i tokom cvetanja.

Recepte za bioinsekticide koji sami možete naraviti od: paprike, lukova, koprive, kafe i cigareta možete saznati klikom na priložene linkove.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.