Gama sovica (Autographa Gamma)

Tip štetočine: Polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

gs1Broj generacija i prezimljavanje: Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava kao larva u zemljištu.

 

Način nanošenja štete: Štetne su larve. Migratorna je vrsta.

Očekivan preiod napada: Napad se može očekivati tokom cele sezone.

Suzbijanje: Za hemijsko suzbijanje kod nas je registrovan insekticid na bazi:  Beta-ciflutrina, u Rumuniji se koriste Deltametrin, Dimetoat, Lambda Cihalotrin, Malation, Trihlorfon a u gs2Rusiji Fenitrotion, Fosalon, Hlorpirifos, Permetrin i Trihlorfon. Ukoliko pronađete jaja ovih šetočina, izvršiti tretman sa nekim od ovicidno-larvicidnih insekticida na bazi: horantraniliprol, emamektin benzoat, indoksakarb.

 

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.