Grašak (Pisum sativum)

Značaj

Grašak se gaji kao ratarski i povrtarski usev. Služi za ishranu ljudi. Korisiti se suvo i zeleno zrno. Kod sorata čija mahuna nema sa unutrašnje strane tvrd kožast sloj (šećerci) upotrebljava se cela mahuna. Sorte glatkog zrna su bogatije skrobom, bolje se kuvaju, usled čega se češće gaje za zrelo zrno. Grašak ima prijatan ukus i visoku hranljivu vrednost.

Slama graška je vrlo dobra hrana za stoku, posebno za ovce.

grasak1Zeleno zrno je značajna sirovina za konzervnu industriju. Zeleno zrno je zdrava hrana, bogata vitaminima a, B1, B2 i C.

Grašak ima veliki agrotehnički značaj zbog sposobnosti da usvaja azot iz atmosfere i obogaćuje zemljište istim.

Plodored

 • Grašak ne treba gajiti u monokulturi niti ga brzo vraćati na istu površinu.
 • grasak2Nije naročito izbirljv prema predusevu. Dobro uspeva posle strnih žita, okopavina đubrenih stajnjakom i drugih preduseva, ako nisu iz grupe mahunarki.
 • Grašak je odličan predusev za mnoge useve, posebno za strna žita. Pošto se rano odnosi sa zemljišta moguće je uspešno gajiti postrne povrtarke biljke ili kukuruz za silažu.
 •  

  Đubrenje

  Količina čistih hraniva koju grašak zahteva je sledeća:

  • 30 kg/ha azota
  • 40-60 kg/ha fosfora
  • 40-60 kg/ha kalijuma
  • Grašak se ne đubri direktno stajnjakom
  • Povoljan uticaj ima đubrenje sa 1500-2000 kg/ha krečnjaka
  • Kalendar radova

    Februar

   • Početak perioda u kome je moguća dopunska obrada zemljišta.Dopunska obrada zemljišta se izvodi nekoliko dana pred setvu. Najbolje je izvršiti dopunsku obradu oko nedelju dana pred setvu radi ravnomernog sleganja zemljišta. Ukoliko postoji mogućnost dopunske obrade, dubrenja i setve u jednom prohodu upotrebom složenog agregata poželjno je tako i raditi.
   • Pred setvu se unosi celokupna planirana koičina azota, ¼ planirane količine fosfornog i ¼ planirane količine kalijumovog đubriva.
   • Početak perioda u kome je setva moguća. Rana setva obezbeđuje semenu potrebnu količinu vlage za klijanje i nicanje. Setva se može vršiti peridično do kraja aprila sa razmakom od 10-15 dana. Time se produžuje vreme potrošnje u domaćinstvima ili kampanja prerade u konzervnoj industriji.
    Način setve može biti različit. Na većim površinama najzastupljenija je uskoredna setva. Rastojanje red od reda je 15/20cm sa 5-7 cm rastojanja u redu. Setva u pantljike je kada se 2 do 3 reda seju na razmaku od 10-15 cm, a između naredna tri reda ostavi 50-60 cm razmaka.
    Na manjim površinama, pretežno okućnicama, seje se u kućice. Međuredno rastojanje je 60 cm, a u redu 35-40 cm sa 4-5 zrna u kućici.
    Dubina setve iznosi 5-8 cm. Što zavisi od vlažnosti zemljišta i vremena setve. Kasnije se seje dublje zbog nedostatka vlage u površinskom sloju zemljišta.
   • Herbicidi se koriste u periodu posle setve a pre nicanja.
   • Početak perioda u kome je moguć napad graškovog tripsa i zelene graškove vaši.
   • Početak perioda u kome je moguća pojava antraknoze graška, paleži graška
   • Mart

    • Početak perioda u kome je moguće sprovesti grasak3kultiviranje graška. Prvo kultiviranje se vrši kada biljke formiraju 2-3 stalna lista. Zajedno sa drugim kultiviranjem je moguće izvesti prihranu graška sa ¼ planirane količine fosfora i ¼ planirane količine kalijuma. Drugo kultiviranje se vrši 10-15 dana nakon prvog.
    • Početak perioda u kome je moguć napad graškovog žižka , graškove muve, marokanskog skakavca, italijanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, blapsa, ozime sovice, c.sovice, ipsilon sovice i gama sovice.
    • Početak perioda u kome je moguća pojava plamenjače graška i rđe graška.
    • April

     • Početak perioda u kome je berba graška moguća. Sa žetvom grasak4graška za zrno se počinje kada se u usevu pojave žute površine, a celo polje ima zeleno-žutu boju. Žetva zelenog zrna počinje kada su zrna u mahunama na prelazu u voštanu zrelost. Povoljna zrelost zelenog zrna traje svega nekoliko dana, pa se žetva mora brzo obaviti.
     • Maj

      • Početak perioad u kome je moguć napad crne repine vaši, graškovih savijača, crvene alekulide i kukuruzne sovice.
      • Jul

       • Ukoliko se grašak gaji kao postrni usev onda se pre oranja unosi u zemljište sav krečnjak, ½ ukupne planirane količine fosfora i ½  ukupne planirane količine kalijuma. Dalje, pred setvu se u zemljište unosi celokupna planirana količima azota , ¼ ukupne planirane količine fosfora i ¼ ukupne planirane količine kalijuma.
       • Ukoliko se grašak gaji kao postrni usev odmah nakon oslobađanja parcele ore se na dubinu 20-22 cm, vrši dopunska obrada i seje po već gore utvrđenim pravilima.
       • Herbicidi se koriste u periodu posle setve a pre nicanja.
       • Ukoliko se gašak gaji kao glavni usev onda se u ovom periodu se može pristupiti plitkom letnjem oranju koje ima za cilj da zaore žetvene ostatke na parceli. Ore se na dubinu od 15-18 cm.
       • Početak perioda u kome je moguće sprovesti kultiviranje graška. Prvo kultiviranje se vrši kada biljke formiraju 2-3 stalna lista. Zajedno sa drugim kultiviranjem je moguće izvesti prihranu graška sa ¼ planirane količine fosfora i ¼ planirane količine kalijuma. Drugo kultiviranje se vrši 10-15 dana nakon prvog.
       • Septembar

        • Početak perioda u kome ježetva postrnog graška moguća. Sa žetvom graška za zrno se počinje kada se u usevu pojave žute površine, a celo polje ima zeleno-žutu boju. Žetva zelenog zrna počinje kada su zrna u mahunama na prelazu u voštanu zrelost. Povoljna zrelost zelenog zrna traje svega nekoliko dana, pa se žetva mora brzo obaviti.
        • Oktobar

         • Pre oranja se unosi u zemljište sav krečnjak, ½ ukupne planirane količine fosfora i ½  ukupne planirane količine kalijuma.
         • Preiod u kome je moguće izvršiti jesenje, duboko, Ore se na punu dubinu 30-35 cm.
         • Čuvanje

          Zrno graška se čuva sa 14% vlage. Pri čuvanju graška pažnja se mora obratiti na štetočine kao što je graškov žižak.