Graškov Trips (Kakothrips robustus)

Graškov trips je poznat po tome da najviše napada grašak os svih mahunarki. Takođe je poznat prenosioc biljnih bolesti.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje i brzo se razmnožava. Larve graškovog tripsa prezimljavaju u zemljištu.

Način na koji graškov trips nanosi štetu

Oštećuje vršne delove izbojaka i cvetova. Cvetovi se ne otvaraju, deformišu se, venu i otpadaju. Na cvetovima su vidljive bele srebrnkasto-sjajne fleke. Fleke vremenom postaju smeđe i otvrdnu. Na napadnutim mahunama se takođe stvaraju bele sjajne mrlje, koje kasnije, isto, postanu smeđe i odumru.

Tripsi su ozloglašeni prenosioci klica štetnih sojeva gljiva, akterija i virusa. U većini slučajeva pomenuti organizmi koje graškov trips donese na biljku načine veču štetu od samog tripsa.

Očekivan period napada

Napad se može očekivati tokom cele sezone gajenja i neprestalno se javljaju nove generacije.

Suzbijanje graškovog tripsa

Suzbija se uništavanjem biljnih ostataka na polju i u vrtovima. Duboko jesenje oranje je delotvorno ali ne do te mere da se može računati na njega da pobije ogroman broj larvi.

Prskanje je rizično sprovoditi neposredno pred ili tokom cvetanja graška. Preporučuje se upotreba bioinsekticida ili repelenata pre nego što grašaak počne cvetati. Ovi preparati svojim mirisom rasteruju odrasle insekte graškovog tripsa te se smanjuje šansa sa pričine štetu. Redovnost je ključ uspeha pri primeni bioinsekticida i repelenata.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Tripsi su izuzetno ranjivi, sitni i brzo se razmnožavaju zato što su česta meta insekata mesojeda. Ukoliko se u blizini parcele napravi sklonište za insekte predatore moguće je uposliti ih za suzbijanje ove štetočine.

Više o pripitomljavanju korisnih insekta možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.