Hevi Metal pobeđuje glad u svetu

Mnogi tvrde da biljkama prija zvuk i da biljke reaguju na njega. Pričanje sa cvećem je postala normalna i prihvatljiva činjenica jer je hm1dokazano da prilikom govora izdišemo ugljen dioksid koji je biljkama potreban, te shodno tome, biljke šire listove da bi usvojile što više te, za njih, dragocene materije.

Drugi aspekt govora su zvučni talasi koji dospevaju do biljke nije bio razmatran kao značajan stimulans ali je bio dovoljan da zagolica maštu naučnicima koji su postavili pitanje: Da li zvučni talasi utiču na razvoj biljaka?

Naučne studije su bile rađene tokom devedesteih godina i zaključci izvedeni iz tih studija su bili nedovoljni da potvrde ili opovrgnu ovu hipotezu.

Na ovo pitanje konačan odgovor su dali u obliku naučnog rada pod naslovom: Investigating the effects of sound energy on plant growth Tan Šen Min i Hunang Šikin, Džin pod nadzorom doktora Ong Bi Liana.

Eksperiment je sproveden tako što su biljke bile izložene stalnim uticajem klasične muzike i Hevi Metala dok je istovremeno bila postavljena kontrolna grupa koja nije bila izložena dejstvom muzike.

hm2

Doduše nepravilna primena, ali zaslužuje nagradu za trud.

Rezultati su bili zapanjujući. Biljke koje su bile izložene dejstvu zvučnih talasa u obliku muzike su bile mnogo krupnije, zdravije i imale veće plodove. Uzrok ovog fenomena je objašnjen. Naime zvučni talasi podstiču kretanje vode i  u vodi hranljivih materija kroz biljno telo tj. svojim talasima masiraju i opuštaju biljku što je stimuliše. Kada su rezultait prošli konačnu obradu zaključilo se da biljke najviše vole Hevi Metal.

Posledice Hevi Metala na biljke su sledeće:

  • 39,8% veću lisnu površinu u odnosu na kontrolu;
  • 34,3% veću svežu zelenu masu u odnosu na kontrolu;
  • 41,4% veći visinski porast u odnosu na kontrolu;

Takođe su uočene promene u fotosintetskoj aktivnosti i količini hlorofila ali ovi pokazatelji nisu statistički značajni do te mere da mogu pojačati ili oslabiti biljnu proizvodnju.

Zaključak je da biljke najviše vole Hevi Metal zbog basova koji su u ovom žanru muzike prisutni. Njihova jačina i frekvencija je idealna za razvoj i cvetanje biljaka, ali postoji neko ko ne voli Hevi Metal i beži od njegovih bubnjeva, baseva i gitara a to su verovali ili ne insekti.

Studija koja je bila sprovedena u SAD-u i bila i objavljena putem Discovery kanala jasno ukazuje da insekti ne podnose Hevi Metal. Razlog je sledeći: insekti koriste zvuke za komunikaciju i orijentaciju u okolini. Njihove antene su zadužene za prijem zvuka i onog momenta kada iste počnu primati zvuke Hevi Metala insekti se momentalno nalaze u stanju panike jer im frekvencija Hevi Metala pobrka čula. Rezultati ove zbrke su brutalni. Insekti beže u panici, mužijaci i ženke se međusobno ubijaju, ubijaju svoje potomstvo i još mnogo sličnih aktova je prijavljeno kao posledica Hevi Metala na populacije štetnih insekata.

Imajući  dokaze da je Hevi Metal istovremeno stimulans rasta i insekticid ekološke prirode može se preporučiti proizvođačima koji
imaju tople leje, staklenike i plastenike. Samo odvrnite muziku i ostavte da svira, biljke će biti zahvalne a insekti će bežati glavom bez obzira.  Od „preparata“ na bazi Hevi Metala preporučuju se Rush-Limbaugh i Slayer dok se među stimulatorima porasta najbolje pokazao Black Sabbath. Naravno dozvoljena je upotreba sličnih „preparata“ u zavisnosti od ukusa i dostupnosti. Preparati se slobodno mogu mešati u plej-listi i neograničeno koristiti, nemaju rok trajanja i ne gube dejstvo vremenom.