Ipsilon sovica (Agrotis ypsilon) – podrgrizajuća sovica

Ipsilon sovica (Agrotis ypsilon) – podgrizajuća sovica je polifagna štetočina, napada veliki broj biljnih vrsta.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao larva u zemljištu.

Način na koji ipsilon sovica čini štetu

Prvi larveni stupanj se hrani lišćem, u ostalim stupnjevima larve se hrane podzemnim delovima biljke. Zbog toga su dobile naziv podgrizajuće sovice.

Očekivan period napada

Napad se može očekivati tokom cele sezone iz dva razloga. Prvo što ima dve generacije godišnje koje se sporo razvijaju i postoji mogućnost da dođe do preplitanja generacija tj da larve druge generacije budu u isto vreme prisutne u usevu sa odraslim insektima prve generacije.

Drugi razlog je što napada podzemne i nadzemne delove biljke i to joj omogućava ipsilon sovici da uvek nađe hranu.

Ipsilon sovica (Agrotis ypsilon) - podrgrizajuća sovica - larva

Suzbijanje ipsilon sovice

Jesenje oranje će znatno dopineti suzbijanju ipsilon sovice. Larve koje su se povukle u zemljište radi prezimljavanja se putem oranja izbacuju iz tople zemlje na hladnu površinu na kojoj stradaju usled smrzavanja. Ukoliko je mguće sprovesti letnje oranje preporučljivo je to i uraditi jer i ono doprinosi suzbijanju ove štetočine.

Više o letnjem oranju i njegovom značaju možete saznati ovde.

Najefektivniji način upotrebe insekticida je kada su larve ipsilon sovice u prvom stupnju i hrane se lišćem. Nakon što se ukopa u zemlju nije moguće suzbiti je prskanjem. Ukoliko se vrši kasna letnja ili rana jesenja setva preporučuje se upotreba tretiranog semena ili unošenje insekticida u zemljište tokom setve.

Dok se larve hrane lišćem moguće je izvršiti suzbijanje bio-insekticidima i bio-repelentima. Preporučuje se  izbegavati prskanje neposredno pred ili tokom faze cvetanja kako ne bi došlo do oštećenja polena i ratserivanja insekata oprašivača.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.