Kap po kap sistem – napravi sam varijanta za uvećanje prinosa manjih parcela

Kap po kap sistem se pokazao u praksi kao bitni i nezaobilazni deo u proizvodnji povrća i cveća. Takođe se pokazao kao jako dobro sretstvo za poboljšavanje roda žitarica i voća.

Osim što dostavlja vodu gajenim biljkama kap po kap može da se upotrebi i za dostavljanje đubriva. Na ovaj način se istovremeno vrše dve veoma važne i jednako bitne radne operacije po jednom trošku i uz minimalne gubitke.

Oni koji imaju postavljen kap po kap sistem na svojim parcelama verovatno već dobro znaju koliko znači investicija u isti, a za one koji još nisu probali ili nisu smatrali za shodno da ga nabave postoji mogućnost da uz minimalan napor improvizuju kap po kap sistem na svojoj površini.

Kap po kap sistem – uradi sam varijanta

Ovaj improvizovani sistem funkcioniše jednako dobro kao i kupovni kap po kap sistem s tim da ima jednu manu. Zahteva više ljudskog rada u odnosu na kupovni. Sa druge strane napraviti ga je neuporedivo jeftinije u odnosu na kupovni tako da se ne može reći da je skuplja dara nego mera.

kap po kap sistem uradi sam - plastična boca sa vodom u zemlji

Sastavljanje

Za sastavljanje ovog sistema neophodno je imati plastičnu flašu ili balon (sud mora imati čep) proizvoljne zapremine i oštar nož. Poželjno je imati što veći sud u kome će biti voda radi ređeg dopunjavanja. Dakle, plastične flaše od 2 litre su dobre, a plastični kanistri od vode  zapremine 5-6 litara će vam omogućiti da razmak dopune bude i do dva – tri dana (zavisi od zemljišta).

Da bi se napravio ovaj improvizovani sistem neophodno je dno plastičnog suda zaseći nožem. Rez mora biti dužine 5-15 mm. (video je na kraju ove strane)

U čemu je caka i kako ovo funkcioniše? Cela ideja se zasniva na zakonu difuzije. Prema zakonu difuzije materija se spontano kreće iz zone veće koncentracije ka zoni manje koncentracije. Spontano kretanje traje sve dok se ne postigne izjednačenje koncentracije između suda i sredine. To znači da ako imamo sud u kome ima vode i zemljište u kome voda manjka protoka će biti sve dok se zemljište ne zasiti vodom.

Kap po kap sistem: Način primene

Flaša se može postaviti na površinu zemlje ili se može ukopati.  Ukoliko se ukopava onda dolazi do pojave i nekih dodatnih koristi.

 • Flaše i baloni se ne vide i ukoliko se malčira biće u potpunosti neprimetne.
 • Voda će kapati u dubljem sloju zemljišta tako da koren ima dovoljno vlage tamo gde mu je najveća masa.
 • Manja je šansa da se koren uguši usled plavljenja ili da se pojave patogeni.
 • Temperatura vode je ista kao i temperatura zemljišta u kom koren obitava.
 • Strategija postavljanja

  Za žbunasto, stubasto, patuljasto voće i cveće poželjno je postaviti jednu flašu ili balon po biljci. Ukoliko je žbun ili krošnja gusta nije potrebno ukopavati jer senka krošnje sprečava isparavanje i kvarenje kvaliteta vode.

  Za povrtarske cvetne i začinske kulture potrebno je ukopavati tako da jedna flaša opslužuje što više biljaka. Najpoželjnije je ukopati flašu između redova tako da istovremeno može opsluživati 4-6 biljaka. Korenovi biljaka će sami krenuti u pravcu vode.

  Ovaj način snabdevanja vodom je odličan za primenu u lejama i zaštićenom prostoru jer vlaga ide tamo gde je najpotrebnija tj. isparavanje je minimalno i samim tim je manja šansa da se pojave patogeni koje privlači visoka vlažnost vazduha.

  flaša 2

  Prikaz postavljanja u sistemu jednakog međurazmaka.

  Dopunjavanje flaša zavisi od faktora kao što su broj biljaka koje se služe sa vodom iz flaše, brzina isparavanja vode iz zemljišta, prisustvo ili odsustvo malča itd. Voda se dopunjuje po potrebi i prosek držanja jedne flaše od dve litre je od nekoliko sati do dva dana.

  flaša 3

  Prikaz načina postavljanja flaša kada je usev u trakama

  Iz navedenog se može zaključiti da je moguće improvizovati sistem kap po kap putem kojeg se može vršiti lokalizovana dostava vode i tečnog đubriva gajenim biljkama bez velikog finansijskog ulaganja. Za početnike je ova varijanta veoma pogodna jer je finansijski veoma isplativa u pogledu nabavke materijala, izrade zalivnih sistema i garantuje da svaki litar vode ide tamo gde treba da treba bez značajnih gubitaka.

  Za detaljniji prikaz prilagođavanje flaše pogledajte sledeći video snimak:


  Ukoliko želite da se dodatno informišete o sistemima dostave i uštede vode pročitajte kap po kap za početnike, tipovi i primena malča, sakupljanje kišnice za početnike.

  Dakle, zasučite rukave, sakupite platične flaše i pravac vrt. Bogat i bujni rod će vam višestruko vratiti sav uložen trud.