Kasida šećerne repe (Cassida spp.)

Kasida šećerne repe je poznata po tome da napada šećernu repu.

Broj generacija i prezimljavanje:  

Tokom godine imaju jednu do dve generacije godišnje, a prezimljavaju u stadijumu imaga ispod biljnih ostataka ili u zemlji na neobrađenim i zatravljenim terenima.

kasida šećerne repe 1Način na koji kasida šećerne repe nanosi štetu:

Imaga pipe ne ne prave ozbiljne štete, na lišću, ali mogu napraviti ozbiljna oštećenja odlaganjem jaja u vrat korena mladih biljčica. Glavne štete nanose larve usled čijeg se bušenja lome peteljke i suši lišće, prelamaju cvetne stabljike ili u koren se omogućuje ulaz raznih parazita koji uslovljavaju propadanje useva.

Očekivan period napada:

Odrasli insekti pojavljuju se u aprilu i sreću se tokom čitavog leta. Posle parenja Embrionalno razviće traje desetak dana nakon kojeg se javljaju larve koje su najbrojnije krajem maja i početkom juna.  Druga generacija javlja se tokom jula i avgusta.

kasida šećerne repe 2Suzbijanje:

U okviru mera zaštite, blagovremeno uništavanje korova iz familija pepeljuga i lobode. Hemijska mera izvodi se retko, a s obzirom da se štetočina javlja u oazama, posebno na ivici parcela, moguće je izvesti lokalna tretiranja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.