Kasida šećerne repe (Cassida spp.)

Kasida šećerne repe je poznata po tome da napada šećernu repu. Štete koje ovaj insekt pričinjava su male u poređenju sa drugima ali u sistemu višegodišnjeg uzastopnog gajenja šećerne rep na istoj parceli štete bivaju sve izraženije.

Broj generacija i prezimljavanje:

Tokom godine imaju jednu do dve generacije godišnje. Repina kasida prezimljava u stadijumu odraslog insekta ispod biljnih ostataka ili u zemlji na neobrađenim i zatravljenim terenima.

Način na koji kasida šećerne repe nanosi štetu:

Odrasli insekti ne prave ozbiljne štete na lišću, ali mogu napraviti ozbiljna oštećenja poleganjem jaja u vrat korena mladih biljčica. Glavne štete nanose larve usled čijeg se bušenja lome peteljke i suši lišće, prelamaju cvetne stabljike ili se omogućuje ulaz raznih parazita u koren koji uslovljavaju propadanje useva.

Očekivan period napada:

Odrasli insekti repine kaside se javljaju u aprilu i sreću se tokom čitavog leta. Posle parenja embrionalno razviće traje desetak dana nakon kojeg se javljaju larve. Larve su najbrojnije krajem maja i početkom juna.  Druga generacija javlja se tokom jula i avgusta.

 Suzbijanje kaside šećerne repe

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se repinoj kasidi smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirno jer lišava kasidu šećerne repe izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se može izvesti u slučaju iznenadne najezde. Ukoliko se šećerna repa gaji više uzastopnih godina na istoj parceli kasida šećerne repe će sve jače napadati iz godine u godinu.

Upotreba repelenata i domaćih insekticida je preporučljiva.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje useva i period u kome usev cveta kako se ne bi nanela šteta polenu.

Hemijska mera izvodi se retko, a s obzirom da se štetočina javlja u oazama, posebno na ivici parcela, moguće je izvesti lokalna tretiranja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.