Kila uljane repice (Plasmodiophora Brassicae)

Kila uljane repice se uglavnom javlja na korenu uljane repice. Retko se javlja u prelaznom delu stabljike. Na korenu zaražene biljke počinju se kur1stvarati tumoraste nabrekline. Tumori su, na početku, bele boje, posle toga poprime tamniju nijansu. Na donjem delu stabljike su, uglavnom okruglasti, dok su na korenu nepravilnog oblika i daju izdancima korena kvrgav izgled.

Vreme kada se kila uljane repice javlja:

Napad je moguć u svim fazama rasta biljke pri obilnim padavinama.

Prelazni domaćini:

Prezimljava u zemljištu.

kur2Suzbijanje:

Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje, plodored. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Fluazinama.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.