Lubeničarka (Hibiscus trionum)

Lubeničarka je još poznata kao lubeničnjak.

Lubeničarka se može naći 

U strnim žitima, kukuruzu, soji i krompiru.

lubeničarka 1Opis korova

Korenov sistem je vretenast. Stablo je uspravno, pokriveno retkim dlačicama. Listovi u gornjem delu stabla su sa tri do pet režnjeva. Cvetovi su pojedinačni i izbijaju u pazuhu lista. Krunični listići su bledo-žuti, pri osnovi crno purpurni. Plod je bradavičasta čaura. Ima neke lekovite osobine.

Cvetanje

Traje od juna do avgusta.

lubeničarka 2Klijanje je tokom proleća.

Preventvine mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

Preparati koji su se pokazali kao delotvorni su na bazi: 2,4 D, TCA, Na-hlorat.

lubenčarka 3Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.