Lubeničarka (Hibiscus trionum)

Lubeničarka je još poznata kao lubeničnjak.

Lubeničarka se može naći 

U strnim žitima, kukuruzu, soji i krompiru.

Opis lubeničarke

Korenov sistem lubeničarke je vretenast. Stablo je uspravno, pokriveno retkim dlačicama. Listovi u gornjem delu stabla su sa tri do pet režnjeva. Cvetovi su pojedinačni i izbijaju u pazuhu lista. Krunični listići su bledo-žuti, pri osnovi crno purpurni. Plod je bradavičasta čaura. Ima neke lekovite osobine.

Cvetanje i klijanje

Cvetanje traje od juna do avgusta, klijanje  lubeničarke nastupa tokom proleća

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere uključuju

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i lubeničarka nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje lubeničarke

U praksi se lubeničarka tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.