Lukova lisna buva (Bactericera tremblayi)

Lukova lisna buva (Bactericera tremblayi) je poznata po tome da napada luk i njegove srodnike iz familije Liliaceae.

Broj generacija i prezimljavanje

Tokom godine može imati pet do sedam generacija. Prezimljavaju odrasli insekti na mestima gde je gajen crni luk, ispod biljaka i grudvica zemlje.

Način na koji lukova lisna buva čini štetu

Najjasniji znak da je došlo do napada ove štetočine je spiralno uvijeno starije lišće. Ovakve deformacije lista nastaju usled dopunske ishrane odrasle buve. Tokom leta, na starijim biljkama, nema ovih simptoma.

Očekivan period napada

Značajna oštećenja se javljaju samo na mladom luku rano u proleće. Rano u proleće (februar-mart) ženke na karakterističan način polažu do 200 jaja na listove. Nakon desetak dana embrionalnog razvoja, larve se pile i odmah počinju da se hrane.Dok se hrane luče slatke sokove, pa listovi luka postaju lepljivi i na njima se javljaju gljive čađavice koje daju crnu boju listovima.

Lukova lisna buva (Bactericera tremblayi) - jaja

Prikaz jajašaca lukove lisne buve

Suzbijanje lukove lisne buve

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva luka preporučljivo e izbegavati gajenje luka na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji lukove lisne buve ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja luka. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji ove štetočine.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima lukova lisna buva može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Kako je najviše napadnut mlad luk u rano proleće  Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Hemijska zaštita, upotreba bio-insekticida i bio-repelenata se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu i  iznosi na tržište u svežem stanju. Poželjno je da prođe najmanje mesec dana od zadnje primene hemijskog sredstva kako bi se izbegle neželjene posledice.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.