Mala pipa repice (Ceutorhyncus quadridens)

Mala pipa repice napada biljke iz porodice kupusnjača posejanem na otvorenom polju i zatvorenom prostoru.

Tip štetočine

Poznata je po tome da napada uljanu repicu i srodne kupusnjače.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago pod grudvicama zemlje i biljnim ostatcima.

Način na koji mala pipa repice nanosi štetu

Gavne štete su od larvi u stabljikama i korenu biljaka, dok su manje značajna oštećenja na listu od odraslog insekta. Mnoge napadnute biljke u kojima se nalaze larve ne razvijaju glavicu ako su napadnute u vreme obrazovanja glavica. Ponekad, larve izazivaju uništenje centralnog dela biljke, tako da u vlažnom vremenu, ubrzo dolazi do trulenja i propadanja.

Očekivan period u kome mala pipa repice napada

Rano u proleće odrasli insekt počinje sa ishranom, grizući lišće i stabljiku. Ženka polaže jaja u glavne nerve ili u stabljiku,  razvoj larvi traje mesec dana nakon čega se povlače u zemljište, preobražavaju u lutku pa u odraslog insekta. Odrasli insekt se kratko hrani i povlači na prezimljavanje.

Suzbijanje male pipe repice

Preventivne mere uključuju plodored i jesenje oranje zemljišta.

Živina može pomoći u suzbijanju odraslih insekata i jaja. Preporučljivo je koristiti patke kako bi se izbegla/smanjila šteta na gajenim biljkama.

Više o upoterebi živine u suzbijanju insekta i korva možete pročitati ovde.

Hemijsko suzbijanje se sprovodi unutar roka od osam dana od prvog ulova većeg od 10-20 primeraka. Sredstva za suzbijanje male pipe repice su ista kao i za druge vrste pipe. Postoji mogućnost upotrebe bioloških insekticida i repelenata. Ova sredstva svojim mirisom teraju odrasle insekte i mogu biti od korisiti u zatvorenom prostoru kao što su staklenici i plastenici.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.