Maslačak (Taraxacum officinale)

Maslačak je najpoznatiji naziv za ovu korovsku biljku.

Maslačak se može naći u:

Oraničnim površinama, lucerištima, livadama, pašnjacima i višegodišnjim zasadima.

Opis korova:

Korenov sistem je vretenaste građe, debeo, prodire do dubine od 50 cm. Zbog dubokog korena maslačak se vrlo teško iskorenjava, jer isečeni delovi mogu dati nove biljke. Ovo je korov bez izraženog stabla. Visine do 40 cm. Perasto isečene liske čine lisnu rozetu. Cvetovi su skupljeni u glavičastu cvast žute boje. Plod je svetlo smeđa ahenija sa papusom.
Osim što je korov maslačak ima lekovita i dijetetska svojstva.

Cvetanje i klijanje

Cveta i klija tokom proleća i jeseni.

 

Preventivne mere:

Sprečavanje osemenjavanja je jedina mera vredna pomena ali i teško izvodljiva. Vetar uvek donosi novo seme tako da će se nov maslačak uvek zapatiti,

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i maslačak nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje maslačka i samim tim neće dobiti šansu da formira seme. Biljke koje su se razvile iz semena koje je vetar doneo će redovnim košenjem isto biti sprečene u plodonošenju putem redovne kosidbe.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova. Patke i guske se redovno slade cvastima maslačka.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje maslačka

U praksi se maslačak tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.