Mehurasta gar kukuruza (Ustilago Maydis)

Simptomi: Napada sve nadzemne delove biljke. Manifestuje se u vidu tumornih izraštaja. U početku tumori su beličaste boje, vremenom postaju crni, pucaju i oslobađaju spore.

mgk1Vreme napada: Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.

Prelazni domaćini Prelazni domaćin je zemljište.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti, jesenja obrada zemljišta.

mgk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.