Mlečikina vaš (Macrosiphum euphorbiae)

Mlečikina vaš je poznata je po tome da napada krompir i paradajz.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje i brzo se razmnožava. Mlečikina vaš formira kolonije koje imaju ulogu da hrane i štite nove generacije. Prisutne su od proleća do jeseni se od proleća do jeseni. Prezimljava u gustoj travi koja se nalazi u oolini parcele i biljnim ostatcima koji nisu uklonjeni  ili zaorani.

Način na koji mlečikina vaš nanosi štetu

Ova vaš ima rilicu sličnu komarcu sa kojom buši zaštitno biljno tkivo kako bi došla do slatkog soka kojim se hrani. Osim što sisanjem biljnog soka direktno nanosi štetu mlečikina vaš je i prenosioc virusa krompira, virusa repe, običnog mozaika pasulja, žutice šećerne repe idr. Mlečikina vaš napada velik broj biljnih vrsta tako da se na njenoj rilici mogu naći razne vrste štetnih mikroorganizama. Čim uđu u biljno telo putem biljnih sokova štetni mikroorganizmi se šire po biljnom telu i izazivaju dodatna oboljenja (sekundarne infekcije).

mlečikina vaš-1

Očekivan period napada

Napad se može očekivati tokom cele godine usled velikog broja generacija. Čim se pojavi generacija sa krilima (krilata forma) vaš je u stanju da preleće na druge biljke u samom usevu, pređe na drugi usev ili dođe iz drugog useva. Usled mnogo faktora koji utiču na pojavu i širenje mlečikine vaši treba  predpostaviti da je napad uvek moguć. Mlečikina vaš, kao i ostale vaši, je osetljiva na hladnoću. Čim oseti postepen pad temperature odmah pristupa traženju skloništa u kome će provesti zimu.

Kako se suzbija mlečikina vaš?

Ukoliko se na 100 listova krompira utvrdi manje od 20 lisnih vašiju, napad je slab, a brojnost preko 50 vašiju predstavlja jak napad. Upotreba hemijskih sredstava je najdelotvoriniji način suzbijanja najezde ovih vaši ali postoje i biološke metode koje se zasnivaju na upotrebi sredstava čij miris odbija insekte (repelenti), klopke i predatori.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.