Mlečikina vaš (Macrosiphum euphorbiae)

Mlečikina vaš je poznata je po tome da napada krompir i paradajz.

Broj generacija i prezimljavanje:

Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća do jeseni.

Način na koji mlečikina vaš nanosi štetu:

U našoj zemlji pored krompira štetna je i mlečikina vaš 1za paradajz. Prenosilac je virusa krompira, virusa repe, običnog mozaika pasulja, žutice šećerne repe idr.

Očekivan period napada:

Napad se može očekivati tokom cele godine.

Suzbijanje:

Ukoliko se na 100 listova krompira utvrdi manje od 20 lisnih vašiju, napad je slab, a brojnost preko 50 vašiju predstavlja jak napad.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.

Leave a Comment