Nigrosporijozna trulež klipa (Khuskia Oryzae)

Simptomi: Prvenstveno napada kočanku koja uzdužno puca. Obično su dva reda zahvaćena u isto vreme. Zrno se lako odvaja od nstk1kočanke. Osnova zrna je prekrivena crnom navlakom.

Vreme napada: Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.

Prelazni domaćini Prelazni domaćin je zemljište.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti, jesenja obrada zemljišta.

nstk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja ne
željenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.