Njivski ljutić (Ranunculus arvensis)

Njivski ljutić je još poznat kao: poljski žabljak babin zub, jaspra, novčić.

Njivski ljutić se može naći u

Ozimim žitima i nepoljoprivrednim površinama.

Opis korova

Korenov sistem je žiličast. Stablo njivskog ljutića je uspravno, u gornjem delu razgranato, visine od 15 do 50 cm. Listovi su režnjeviti, trodelni ili dvostruko trodelni. Cvetovi su sa štrčećim čašičnim listićima svetlo žute boje. Plod je orašica. Pogoršava kvalitet stočnih proizvoda, pre svega mleka koje dobija crvenu boju i može izazvati razne alergije ako ga piju mala deca. Razlog je prisustvo alkaloida anemola u njivskom ljutiću.

Cvetanje i plodonošenje

Cveta od maja do juna, plodonosi od juna do jula.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se njivski ljutić javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i njivski ljutić nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje ljutića i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje njivskog ljutića

U praksi se ljutić tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.