Obična boca (Xanthium strumarium)

Obična boca je najpoznatiji naziv ovog korova mada je još poznat kao obična ili obalska dikica.

Obična boca se može naći na:

Okopavinskim usevima, ređe voćnjacima i vinogradima; travnjacima, utrinama i neobrađenim površinama.

Obična boca – opis korova:

Korenov sistem je vretenaste građe. Stablo je uspravno, razgranato, visine 16-120 cm. Cela biljka je obrasla beličastim dlakama. Liske su srcasto trouglaste, sa naličja obično beličaste, po obodu grubo nazubljene do režnjevite, na drškama. Obična boca ima cvetove koji su sukpljeni u jednopolne glavice. Biljke su jednodome. Muške glavice su loptaste 5-6 mm duge sa zelenkastim cvetovima. Ženske glavice su smeštene u pazuhu listova i imaju po dva cveta. Plod je ahenija. Omotač ploda je elipsoidan, zelen ili žućkasto zelen dužine 14-18 mm i širine 5-8 mm sa dva kljuna, pokriven kukastim dlakama (bodljama).

Cvetanje i klijanje

Cveta od juna do oktobra.klija u prolećnom periodu

obična boca-1

Preventivne mere:

Sprečavanje osemenjavanja je najefikasnija mera prevencije.

Mehaničke mere:

Obična boca se sa lakoćom suzbija okopavanjem i međurednim kultiviranjem. Na površini oko parcele gde bilje slobodno niče preporučuje se kosidba.  U prolećnom periodu predsetvena obrada zemljišta uništava mlade tek isklijale biljke. U letnjem periodu nakon što obična boca cveta mehaničke mere se mogu pokazati kao kontraproduktivne. Precvetale biljke pri udarcu koji mašine ili oruđe zadaju puštaju seme. Ukoliko je obrada zemljišta u tome periodu neizbežna valja je propratiti kultiviranjem ili prskanjem (u zavisnosti od trenutne situacije i mogućnosti).

U širokoredinim usevima i zasadima postoji način da se međuredna obrada sprovede uz pomoć straog bicikla ili vile za oranje. Osim toga što su ova oruđa izuzetno efikasna ne troše gorivo i samim tim i novac. Višeo njima saznajte klikom na njihovo ime.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi:

Obična boca je dikotiledona biljka i u praksi se smatra za širokolisni korov. U gustom usevu je mala šansa da se pojavi dok se u širokorednim usevima i obodima parcele javlja redovno. Upotrebom herbicida se može eliminisati zajedno sa mnogim širokolisnim korovima stim da je poželjno imati zaštinu zavesu na prsklaici pri radu u širokorednim usevima. U voćnjaciama, vinogradima i obodima parcela postoji mogućnost upotrebe totalnog herbicida koji je namenjen za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.