Obična bujad (Pteridium aquilinum)

Obična bujad je još poznata kao paprat.

Obična bujad se nalazi

Na šumskim i brdskim terenima, zapuštenim ornicama i livadama.

Pteridium aquilinumOpis korova

Korenov sistem je sastavljen iz rizoma koji ne nalaze n dubini do 10-50 cm. Ima dugačak vretenast izdanak koji se lako regeneriše. Listovi mogu biti dužine i do 150 cm perasto izdeljeni sa dugim lisnim drškama. Razmnožava se biljnim delovima i sporama. Kao suva često se koristi kao prostirka u stajama. Za stoku je otrovna, naročiti je otrovna za mlađu grlad. Mladi izdanci nisu otrovni. Poseduje neka lekovita svojstva.

obična bujad 2Cvetanje

Nije utvrđen period cvetanja.

Klijanje

Nije utvđen period klijanja.

Preventivne mere uključuju

Sprečavanje formiranja spora. Ukoliko su travnjaci jako zakorovljeni treba tu površinu pretvoriti u ornicu sa plodoredom koji ima veliku ustaljenost okopavina i detelinsko travnih smeša. Kalcizacija i adekvatno đubrenje.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju potencijalne zakorovljenosti.

obična bujad 3Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

Mogu se preporučiti preparati na bazi: Dihlorbenila, Hlortiamida, Dalapona, 2,4 D.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.