Obična bujad (Pteridium aquilinum)

Obična bujad je još poznata kao paprat.

Obična bujad se nalazi:

Na šumskim i brdskim terenima, zapuštenim ornicama i livadama.

Opis korova

Korenov sistem bujadi je sastavljen iz rizoma koji se nalaze na dubini do 10-50 cm. Ima dugačak vretenast izdanak koji se lako regeneriše. Listovi mogu biti dužine i do 150 cm perasto izdeljeni sa dugim lisnim drškama. Razmnožava se biljnim delovima i sporama. Kao suva često se koristi kao prostirka u stajama. Za stoku je otrovna, naročito je otrovna za mlađu grlad. Mleko stoke koja se hranila papratima je opasno za ljude. Mladi izdanci nisu otrovni. Poseduje neka lekovita svojstva.

Cvetanje i klijanje

Nije utvrđen period cvetanja i klijanja. slobodno se može predpostaviti da bujad cveta i klija tokom cele godine.

Preventivne mere uključuju

Sprečavanje formiranja spora. Ukoliko su travnjaci jako zakorovljeni treba tu površinu pretvoriti u ornicu sa plodoredom koji ima veliku ustaljenost okopavina i detelinsko travnih smeša. Pošto paprat voli kisela i senovita zemljišta kalcizacija i adekvatno đubrenje doprinose njenom suzbijanju. Preventivne mere su ujedno i najdelotvornije mere borbe protiv bujadi.

obična bujad 1

Prikaz rodne grančice i spora. Najupečtljivija karakteristika bujadi.

 

Mehaničke mere za suzbijanje bujadi

Košenje je siguran način za suzbijanje bujadi. Redovnim košenjem bujad neće imati priliku da formira spore i samim tim se populacija ovog korova efikasno suzbija na parceli. Košenje zelene površine koja okružuje parcelu će takođe doprineti suzbijanju.

Okopavanje i kultiviranje su manje efikasni zhvati spram košenja. Bujad ima sposobnost da se razvnožava vegetativno i brzo se regeneriše. Sitnjenje i seckanje biljnog tela samo doprinosi jačem širenju korova. Ukoliko se okopavanje i kultiviranje vrše redovno onda će biti vidnih rezultata.

Hemijsko suzbijanje

Oibčna bujad se smatra u praksi za širokolisni korov i u skladu sa tim se bira adekvatno sredstvo za hemijsko suzbijanje.

U voćnjacima, vinogradima i površinama oko parcele se mogu koristiti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.