Obična kupina (Rubus caesius)

Obična kupina je još poznata kao divlja kupina.

Obična kupina se može naći u:

Strnim žitima, krmnom bilju i višegodišnjim zasadima, neobrađenim površinama.

Opis korova:

Stablo divlje kupine je poludrvenasto sa trnovima. List je trodelan sa naličja svetlije boje, dlakav, po obodu testerast. Cvet je beo, cvetna loža je ispupčena. Cvetovi su najčešće u bogatim cvastima. Plodovi su koštunice sakupljeni su u zbirni plod kupinu. Razmnožava se još i vegetativno putem korenskih izdanaka.

Cvetanje

Cveta u letnjem periodu.

obična kupina 2

Preventivne mere :

Podrazumevaju sprečavanje osemenjavanja i suzbijanje na neproizvodnim površinama. Uništavanje obične kupine na nepoljoprivrednim površinama je izuzetno poželjno naročito po obodima parcele.

Stablo obične kupine je izuzetno zapaljivo i prema izvorima iz Australije ova biljka je glavni krivac za nastanak i brzo širenje šumskih i njivskih požara.

Mehaničke mere suzbijanja podrazuevaju:

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i tarčužak nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje gorušice i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Upotreba koza je dalo najbolje rezultate na nepoljoprivrednim površinama.

Hemijsko suzbijanje

U praksi seobična kupina tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zbunastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.