Oštroglava žitna stenica (Aelia Acuminata)

Oštroglava žitna stenica (Aelia acuminata) je poznata po tome da napada strna žita kao što su pšenica, ječam, raž. ovas i tritikale.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta ispod biljnih ostataka.

Način na koji oštroglava žitna stenica nanosi štetu

Hrani se sokovima iz klasa. Napada klas u fazi mlečne zrelosti jer je tada zaštitno tkivo semena još mekano. Čim semenjača očvrsne ova štetočina više nije u stanju da se hrani i samim tim njen napad je okončan.

Očekivan period napada

U fazi mlečne zrelosti klasa.

Oštroglava žitna stenica

Suzbijanje oštroglave žitne stenice

Plodored je dobro preventivno rešenje. Na parcelu koja je bila napadnuta strna žita treba vratiti tek nakon dve sezone. Na ovaj način se štetočini ukida izvor hrane.

Uklanjanje žetvenih ostataka i preostale slame sa parcele smanjuje broj povoljnih mesta za prezimljavanje oštroglave žitne stenice.

Plitko letnje oranje ili kultiviranje na dubinu od 10-15cm koje se obično vrši nakon žetve strnih žita može doprineti u suzbijanju ove štetočine. Bitno je da se žetveni ostatci zaoru plugom ili iščupaju kako bi ih sunce osušilo. U slučaju oranja preporučuje se upotreba predplužnjaka a na kultivator je poželjno montirati široke motičice.

Prskanje strnih žita je problematično jer se ona gaje kao gust usev. Može se pričiniti šteta usevu ukoliko se u njega ulazi sa teškom mehanizacijom i generalno se izbegava iz pomenutog razloga. Prskanje je ipak moguće sprovesti ukoliko su postavljene trake za kretanje.

U slučaju da je prskanje moguće sprovesti na raspolaganju su sintetički insekticidi ili bioinsekticidi. Bioinsekticidi su na prirodnoj bazi i mogu se napraviti u domaćoj radinosti. Oštroglava žitna stenica je osetljiva na miris, naročirto ukus koja ova sredstva ostavljaju na biljnoim telu.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.