Otkrivena gar ječma (Ustilago nuda)

Otkrivena gar ječma (Ustilago tritici) je gljivična bolest koja se manifestuje na ječmu i njenim srodnicima iz porodice trava (fam. Poaceae).

Simptomi otkrivene gari ječma

Gljivica formira kolniju na generativnim organima i manfiestuje se u vreme cvetanja i klasanja. Može se prepoznati tako što su svi delovi klasa vidno razoreni i puni crnog praha. Taj crni prah su ustvari spore nove generacije otkrivene gari ječma koje se slobodno šire i zaražavaju ostale klasove u neposrednoj okolini. Seme tih naizgled zdravih klasova je puno spora nove generacije tako da se setvom tog semena životni ciklus gljivice kompletira.

Učestalost i vreme napada

Pošto je ceo životni ciklus otkrivene gari ječma vezan za gajenu biljku napad počinje onog momenta kada zaraženo seme proklija. Dok ne stupi faza cvetanja nije moguće znati da li je gajena biljka zaražena ili ne.

Prelazni domaćin

Ceo živitni ciklus se odvija na gajenoj biljci tako da je ona ujedno i prelazni domaćin.

Otkrivena gar ječma (Ustilago nuda)

Otkrivena gar ječma (Ustilago nuda)

Suzbijanje otkrivene gari ječma

Upotreba čistog semneskog materijala je jedino pravo rešenje za problem koji pravi ova biljna bolest. Čisto kupuvno seme dolazi sa garancijom da je očišćeno od spora raznoraznih gljivica, semena korova i larvi štetočina. Briga da će otkrivenu gar ječma doneti vetar sa obližnje parcele je mala do beznačajna jer čuvanje semena nije praktično i niko to ne radi zadnjih 15 godina u najmanju ruku.

Ukoliko se ipak nekim čudom pojavi direktno suzbijanje je izuzetno rizično. Prskanje u fazi cvetanja nosi sa sobom velik rizik oštećenja polena. Najbolje je sačekati da prođe cvetanje i onda prskati jer se tako gubitci u prinosu koliko toliko mogu ublažiti.

Plodored je mera koja se može primeniti ukoliko se pojavi otkrivena gar ječma. Vraćanjem ječma na parcelu koja je bila zaražena nakon tri do četiri godine garantuje da su spore gljivica propale.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.