Otkrivena gar ječma (Ustilago Nuda)

Simptomi: Svi delovi klasa su razoreni, vidljiv je crni prah.
ogj1Manifestuje se u vreme cvetanja i klasanja.

Vreme napada: Nakon oslobađanja spora iz razorenog klasa. Oslobođene spore se lepe na zdravo seme i setvom tog istog semena počinje nov ciklus napada.

Prelazni domaćin: Ne postoji, ceo živitni ciklus se odvija na ogj2gajenoj biljci.

 

Suzbijanje: Upotreba čistog semneskog materijala, plodored. Preporučuju se preparati na bazi: Karboksinil+tirama, Tebukonazola i  Protiokonazola.