Pelenasta Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)

Pelenasta ambrozija je još poznata kao limundžak. Ova biljka je poreklom sa američkog kontinenta i Evropu je stigla početkom dvadesetog veka. Slučajno ili namerno, nikad se neće saznati ali ova vrsta je jedna od retkih koje su uspele da naruše naš ekosistem i naprave štetu.

Pelenasta ambrozija se može naći na:

Svim poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama. Izuzetno je agresivan korov koji se brzo širi na svim vrstama zemljišta.

Opis korova:

Poseduje korenov sistem vretenaste građe. Pelinasta ambrozija ima uspravno i razgranato stablo koje  raste u visinu i preko jednog metra. Stablo je na poprečnom preseku četvorougaono, a na površini je posuto grubim dlačicama. Listovi su jajastog oblika pretežno naspramni,  maljavi, režnjevito deljeni. Cvetovi se nalaze u grozdastim cvastima na vrhu stabla i bočnih grana. Plod je ahenija.

Cvetanje

Od jula do septembra. Ovaj period je opasan za osobe sa polenskom alergijom.

Klijanje ambrozije

U periodu ranog proleća.

 Preventivne mere:

Preventivno suzbijanje, plodored, košenje zapuštenih staništa. Često košenje pre donošenja semena na svim travnim površinama. Država aktivno sprovodi program sistematskog uništavanja ambrozije. Jedna od stavki je ukoliko naletite na ovu biljku uništite je bez milosti ili griže savesti. Izuzetno je opasna i nije joj mesto u Evropi.

Dale se može primeniti setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se pelinasta ambrozija javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere:

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i pelinasta ambrozija nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje ambrozije i samim tim neće dobiti šansu da formira seme. Pelinasta ambrozija je naročito ranjiva u peroidu april-jul jer biljke još nisu cvetale. Uništavanje u ovom period daje najbolje rezulatate.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha. Ovaj posao se često tako sprovodi da je dobio naziv krljanje. Parcele je trebalo skrljati što pre kako se ova dosada od korova ne bi širila.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje pelinaste ambrozije

U praksi se pelinasta ambrozija tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.