Pelin (Artemisia vulgaris)

Pelin je još poznat kao pelen.

Pelin se još može naći u:

Ornicama, livadama i zapuštenim površinama.

Opis korova:

Stablo pelina je uspravno, poludrvenasto, veoma razgranato i čvrsto visine i do dva metra. Listovi su naizmenično raspoređeni na stablu, perasti isečeni,  perasto isečeni,  sa gornje strane tamno zeleni a sa naličja beličasti i dlakavi. Donji listovi su na lisnim drškama dok su gornji sedeći. Cvetovi su smešteni u duge grozdaste cvasti smeđe-žute boje.

Cvetanje i klijenje:

Cveta u letnjem periodu, klija u proleće.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se pelin javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i pelin nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje pelina i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje pelina

U praksi se pelin tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.