Pepelnica šećerne repe (Erysiphe betae)

Pepelnica šećerne repe se manifestuje na licu i naličju listova u vidu navlake bele boje. Zaraženo lišće pri jačoj zarazi izgleda kao da je posuto brašnom, korenovi su sitniji a digestija slabija.

psr1Vreme kada se pepelnica šećerne repe javlja:

Javlja se svake godine pri obilnim padavinama.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su okolna korovska vegetacija, zemljište i žetveni ostaci.

Suzbijanje:

Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje, plodored. Predlaže se upotreba preparata psr2na bazi: Fenpropimorfa, Fenpropidina, Triadimefona, Triadimenola.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.