Pepelnica žita (Erysiphe Graminis)

 

pz1Simptomi:  Česta je pojava, javlja se svake godine. Simptomi se manifestuju u vidu pepeljaste navlake na svim zelenim delovima biljke. Počinje od najnižoh listova i širi se ka najvišljim.

Vreme napada: Pojavljuje se svake godine.


Prelazni domaćin:
Prelazni domaćini su okolna korovska vegetacija i žetveni ostatci.

 

Suzbijanje: Upotreba čistog, tretiranog, semnskog materijala, plodored, uklanjanje žetvenih ostataka. Preporučuju se sredstva na bazi: Tebukonazola, Triadimenola i Spiroksamina.