Pipa uljane repice (Ceutorhynchus assimilis)

Pipa uljane repice je štetočina koja pričinjava najviše štete u proizvodnji semenskog materijala. Biljke iz porodice kupusnjača su podložne napadu ove štetočine. Pošto je seme glavna meta ove štetočine gajenje kupusnjača radi dobijanja zelene mase neće biti toliko ugroženo od strane ove štetočine.

Tip štetočine

Poznata je po tome da napada uljanu repicu i semenski kupus.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta. Pipa uljane repice najčešće prezimljava daleko od parcele u zemlji, divljoj flori i biljnoj materiji koja se raspada.

Način nanošenja štete

U vreme cvetanja kupusa, ženka pravi rupu u zidu mlade mahune, prodire u njenu unutrašnjost i u napravljen otvor polaže jedno jaje. Ispiljena larva dalje buši zid mlade mahune, prodire u njenu unutrašnjost i hrani se semenkama. Razvoj larve traje 20-30 dana i najčešće se mogu videti u junu mesecu Kada larva pipe uljane repice odraste ona pravi otvor na mahuni, izlazi iz nje. Nakon 10-15 dana pojavljuje se odr

asli insekt koji se hrani i prezimljava.

Očekivan period napada pipe uljane repice

U proleće, tokom aprila odrasli insekt počinje sa ishranom i u prvo vreme se hrani raznim divljim krstašicama, a zatim prelazi na kulturno bilje koje je ostavljeno za seme. Njegova najveća aktivnost je u doba cvetanja kupusa i uljane repice, gde se uglavnom može naći zajedno sa repičinim sjajnikom. Napada pupoljke, cvetove i mahune.

pipa uljane repice-1

Suzbijanje pipe uljane repice

Suzbijanje ove pipe je dosta teško.

Preventivno se može računati na jesenje oranje i plodored. Vraćanjem kupusnjača na parcelu tek nakon dve godine je dobar način da se pipa uljane repice liši izvora hrane.

Živina, konkretno patke mogu doprineti u suzbijanju pipe uljane repice kada je usev več nikao.

Više o živini i pomoći koju može pružiti saznajte ovde.

Preporučuju se isti preparati kao i za suzbijanje drugih pipa i to u proleće, pre nego što ženke počinju da polažu jaja. Isto tako suzbijanje se može ponoviti u vreme cvetanja, za vreme sunčanih i toplih dana, kada je štetočina najaktivnija. Prskanje tokom cvetanja je rizično jer može doći do oštećenja polena i preporučuje se upotreba repelenata ili bio insekticida pre nego što cvetanje nastupi.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.