Pitajte stručnjaka

Pitajte stručnjaka

Pišite nam

Imate pitanja iz ratarstva, voćarstva, povrtarstva ili možda hortikulture? Pošaljite ih putem forme, a odgovor našeg stručnjaka možete očekivati u najkraćem mogućem roku – bilo preko e-maila i/ili u donjem segmentu za odgovore.

 

2 + 6 =

Odgovori na neka od najinteresantnijih pitanja

MZ: Poštovani, možete li mi pomoći oko odabira herbicida za suzbijanje uskolisnih korova u sadnji domaćeg prosa?

Poštovani, na ovo zanimljivo pitanje možemo dati sledeći odgovor.

Uzevši u obzir da je u pitanju gust uskolisni usev i uskolisan korov zaštita herbicidima je prilično pipava stvar pogotovu je u pitanju domaće proso, a ne proso iz neke semenske kuće koja na tržištu ima seme i spremne preparate za isto. Mnogi preporučuju preparate koji se koriste u pšenici ali i oni  su dali rezultate koji nisu za očekivanje ili ponos u usevima pšenice a kamoli u drugim usevima.

Postoji jedna varijanta koja se može bezbedno primeniti i to je medtoda koja se zove provokacija korova. 
Provokacija se sprovodi pre setve sa ciljem da se omogući korovima komotno nicanje i razvoj. U principu se koriste neke male količine đubriva u zavisnosti od stepena zakorovljenosti vreenskih prilika, budžeta itd. Ukolio predpsotaviamo da su najveći problem korovi koji imaju osobinu vegetativnog razmnožavanj i zadržavaju dosta svoje mase pod zemljom npr. zubača, ježevica i pirevina nicanje istih neće predstavljati neki izazov. Nakon nicanja treba ih pustiti da malo razviju lisnu masu i nakon toga oprskati sve sa totalnim herbicidom.  Biljke koje su u parceli treba da uvenu pre nego što stignu da formiraju seme i one koje se razmnožavaju vegetativno bi uvele zajedno sa njima. Na ovaj način efektivno prekidamo njihov životni ciklus i dajemo prosu vremena da se adekvatno razvije, zauzme površinu i blokira pristup suncu novoj generaciji korova. Pri izboru totala najbolje je uzeti neki koji je hormoskog tipa i ne zadržava se dugo u zemljištu. Najbolje je pitati u poljoprivrednoj apoteci ili kod snabdevača koja sredstva ima i šta preporučuje.  

Uzmite ovaj agrothenički zahvat u obzir i ukoliko vidite priliku da ga primenite znate kako funkcioniše. Ukoliko nije nešto što biste primenili sada nije problem jer nakon žetve otvaraju se nove mogućnosti primenom plodoreda i obrade zemljišta. 

Srdačan pozdrav,
dipl. inž. ratarstva Aladar Doža

RR: Koliko treba veštaka baciti na 4 jutra? Zemlja je odličnog kvaliteta, a gajiće se kukuruz.

Poštovani hvala Vam što ste nas kontaktirali. Odgovor na Vaše pitanje je sledeći:

Prema studiji N.Pavlovića standardna količina količina mineralnih hraniva koja je potrebna kukuruzu je 70kg/ha azota, 60kg/ha fosfora i 40kg/ha kalijuma što znači da u Vašem slučaju ide 112kg azota, 96 kg fosfora i 64 kg kalijuma. Mera koja je uzeta za računanje površine je 4 jutra= 1,6ha.

Način unosa zavisi od toga da li je unet azot tokom osnovne obrade zemljišta.

U slučaju da nije unet koristi se šema:
Tokom osnovne obrade se unosi 1/3 azota + celokupna količina fosfora + celokupna količina kalijuma; 
Startno 1/3 azota.
U fazi 3-4 lista 1/3 azota

U slučaju da je unet korisiti se šema: 

Startno 1/3 azota + celokupna količina fosfora + celokupna količina kalijuma;
U fazi 3-4 lista 1/3 azota;

Od faze bokorenja do faze 7,9 do 11 listova (ili dok je moguće da se prođe mehanizacijom) 1/3 azota.

Ukoliko je reusev bio soja ili neka leguminoza onda je moguće smanjiti ukupnu količinu azota za oko 10-15kg.

Predlažemo sledeću formulaciju.

373kg NPK 15:15.15
142kg MAP 12:52
65-75kg UREE 

Ova formulacija je sastavljena na osnovu činjenice da je vaša parcela večičine 4 jutra i kukuruzove potražnje za hranivima kako bi ostvario prinos od 9 t/ha.

Dipl. inž. ratarstva Aladar Doža