Plamenjača kukuruza/ Ludi vrh (Sclerophthora Macrospora)

Simptomi: Zaražene biljke su kržljave, bokore se, dolazi do deformacije metlice. Na metlici se pojavljuju delovi lista i klipa.

pk1Vreme napada: Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.

Prelazni domaćini su istovi kukuruza i drugog rastinja u neposrednoj okolini.

Suzbijanje: Plamenjača kukuruza se dovoljno retko javlja da bi se protiv nje preduzimale mere suzbijanja. Preporučuje se sledeće: dreniranje zemljišta da se na parceli ne zadržava voda, suzbijanje i uništavanje korovskoih biljaka, za setvu kukuruza ne koristiti njive sa visokm nivoom podzemnih voda kao ni njive u kojima se voda zadržava u depresijama. Tretiranje semena nema efekta za suzbijanje plamenjače kukuruza.

pk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.