Plamenjača kukuruza / Ludi vrh (Sclerophthora macrospora)

Plamenjača kukuruza iliti ludi vrh (Sclerophthora macrospora) je gljivična bolest koja je jedinstvena za kukuruz.

Simptomi plamenjače kukuruza

Od samog početka gajenja se mogu primetiti simptomi. Zaražene biljke su kržljave, bokore se, dolazi do deformacije metlice. Na metlici se javljaju delovi lista i klipa pa deluje kao da je vrh kukuruza „poludeo“, Mnogo kada vide simptome pomisle da nešto nije u redu sa semenom ili da je kukuruz mutirao usled zagađenja ili prisustva neke opasne materije u okruženju. To nije slučaj i ova plamenjača kukuruza je poodavno poznata bolest. Njen naziv ludi vrh dolazi iz Amerike i bukvalan je prevod njihovog termina „crazy top„. Izuzetno se retko javlja i mnogi nisu ni čuli za nju te je logično shvatiti zašto se odmah pomisli na zagađenje, mutacije i slične scenarije.

Učestalost i vreme napada

Plamenjača kukuruza se javlja pri vlažnijem vremenu i napada mlade biljke. Ovo znači da su biljke najugroženije tokom maja i juna meseca. Okidač za razvoj bolesti su jake ili obilne kiše u ovom periodu.

Prelazni domaćini

Bolest se prenosi sa zaražene biljke na zdravu ili putem samoniklog bilja koje raste oko parcele. Moguć je i prenos preko zaraženih žetvenih ostataka.

Plamenjača kukuruza / Ludi vrh (Sclerophthora macrospora)

Suzbijanje plamenjače kukuruza

Plamenjača kukuruza se retko javlja da bi se protiv nje preduzimale neke izvanredne mere suzbijanja.

Preporučuje se standardan paket mera koji uključuje plodored, letnje plitko ili jesenje duboko oranje. Košenje samoniklog bilja oko parcele i sprečavanje zadržavanja vode na parceli takođe značajno doprinos suzbijanju plamenjače kukuruza.

Upotreba zdravog, upovnog i proverenog semena se podrazumeva. Pošto nije moguće više naći seme kukuruza koje nije prošlo kroz kontrolu ova preventivna mera je već u staru ispoštovana.

Hemijsko suzbijanje se ne vrši. Dovoljno je ičupati zaražene biljke i ukloniti ih sa parcele.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.