Plamenjača luka (Peronospora destructor)

Plamenjača luka (Peronospora destructor) je gljivično oboljenje koje se može pojaviti u usevima crnog luka, belog luka i praziluka na otvorenom polju i zatvorenom prostoru.

Simptomi

Ukoliko je cela biljka zaražena dolazi do slabijeg porasta i pojave bledunjave boje sa sivkastom navlakom. U slučaju da se zarazi samo jedan deo biljke na zaraženom mestu se javljaju zućkasto bele pege koje vremenom nekrotiraju postaju braon, pa crne te biljka izgleda kao da je plamenom opržena. Listovi se suše i gljivica sa listova prelazi na lukovicu. Ukoliko se infekcija plamenjače luka suzbije na vreme ili je slabija onda samo dolazi do omekšavanja lišća.

Vreme kada se plamenjača luka manifestuje.

Napad se može očekivati pri temperaturi 20-25°c sa obilnim padavinama i vodom koja se dugo zadržava oko biljaka. Na otvorenom polju bi se ovakvi uslovi mogu sresti od sredine aprila pa sve do berbe, Kombinacija visoke temperature i obilnih padavina u usevu stvara u usevu takozvane tropske uslove koji su savršeni za razvoj plamenjače luka.

Izradom klimatograma moguće je predvideti sa velikom stopom sigurnosti kada će biti i koliko će trajati sušni i kišni period. Više o izradi klimatograma i kako iz njega izvući korisne informacije pročitajte ovde.

Plamenjača luka

Prelazni domaćini

Prelazni domaćini plamenjače luka su zaražene lukovice. Ovo je naročit problem pri gajenju belog luka jer se čenovi koriste kao sadni materijal.

Kako se suzbija plamenjača luka?

Trogodišnji plodored, se primenjuje kako bi se presekao lanac ishrane i u slučaju da je bilo pojave plamenjače luka. Dve godine ne gajenja luka na parceli koja je bila zaražena garantuju da će spore patogena plamenjače spontano izumreti.
Uklanjanje zaraženih biljnih ostataka i redovna kosidba zelenih površina koje okružuju parcelu je od suštog značaja kako bi se eliminisalo što više mesta na kome gljivične spore mogu prezimeti.
Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored. Sejati luk na ocednom zemljištu a ukoliko zemljište ima problema sa zbarivanjem treba preduzeti adekvatne korake za uklanjanje suvišne vode.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.