Plamenjača soje (Peronospora Manshurica)

Plamenjača soje Peronospora Manshurica je gljivična bolest koja se manifestuje na svim nadzemnim delovima biljke. Najčešće se javlja na listovima i manifestuje se u vidu limun žutih pegica. Na naličiju lista se nalazi sivkasta navlaka.

Vreme napada

Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.  Optimalni uslovi za razvoj bolesti su temperature 20 – 25 °C i vlažno vreme. Plamenjači soje odgovaraju takozvani tropski uslovi koji su ustvari kombinacija visoke vlažnosti zemljišta, vazduha, visoke temperature i lošeg strujanja vazduha kroz usev. Takođe se mora obrataiti pažnja na usev soje koji se navodnjava jer navdnjavanje doprinosi stvaranju pomenutih tropskih uslova.

Prelazni domaćini

Prelazni domaćini su seme zaraženih mahuna i biljni ostatci.

plamenjača soje Peronospora Manshurica - list

Suzbijanje plamenjače soje

Plodoredni sistem u kom se soja vraća na zaraženu parcelu nakon 2-3 pa i 4 godine. Takođe je nužno izbegavati setu sojinih srodnika iz familije Fabaceae kao što su pasulj, grašak i lucerka.Pošto su ove biljke u bliskom srodstvu sa sojom velika je verovatnoća da će se bolest manifestovati i na njima.

Setva zdravog semena je poželjna bilo da je došlo do pojave plamenjače soje ili ne. Mnogi čuvaju sopstveno seme soje na gazdinstvu i rizik da je to seme zaraženo plamenjačom je visok. Ukoliko ima problema neophodno je nabaviti čisto, nezeraženo seme.

Duboko zaoravanje žetvenih ostataka će mnogostruko smanjiti šansu da se plamenjača soje manifestuje jer klice gljivica brže propadaju u dubljim slojevima zemljišta.

Setva otpornih sorata je takođe poželjna. Selekcijom su stvorene sorte koje mogu da istrpe potencijalan napda plamenjače soje. Otporno ne znači i imuno tako da je poštovanje procedure i redovan pregled useva opet neophodan. Otpornije sorte koje se seju na površinama sa manje vlage i manje rose jer je baš na tim površinama šansa za manifestaciju plamenjače soje najveća.

Hemijska sredstva za direktno suzbijanje postoje i lako su dostupna. Najpoznatija su plavi kamen i bordovska čorba.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.