Plamenjača spanaća (Peronospora farinosa / Peronospora spinacea) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača spanaća je gljivično oboljenje koje se može pojaviti u ranom, jesenjem i zimskom usevu spanaća.

Klikom na ime useva dobićete detaljna uputstva za njegovo gajenje.

Manifestuje se u vidu pega na listovima. Pege su karakteristične po tome što nemaju hlorofil i obično su žućkaste do narandžaste boje (hloroza). Lisno tkivo koje su pege prekrile  vremenom trune (nekrotira) I dobija crvenkasto-mrku boju. Na naličju lista se uočava ljubičasta prevlaka. Pege se šire po celoj lisnoj površini što dovodi do uvijanja I sušenja listova pa čak I cele biljke.

Vreme kada se plamenjača spanaća manifestuje.

Napad se može očekivati tokom cele vegetacije spanaća bez obzira na vreme setve. Gljivici pogoduje velika vlažnost zemljišta. Najviše treba obratiti pažnju kada je temperatura veća od 20°C i bilo je jake kiše. Zemljište koje nije u stanju da brzo upije velike količine vode i pomenuta temperatura su pogodni faktori za razvoj gljivica. Kombinacija jakog sunca, vlažnog zemljišta i pogodne temperature tokom letnjih meseci  je idealna za brz razvoj plamenjače.

plamnejača spanaća na naličijiu

Prelazni domaćin

Za prelaznog domaćina plamenjače spanaća se smatraju zemljište i biljni ostatci. Kolonije gljivica tokom svog života neprestalno proizvode spore. Spore se spontano šire po okolini. One koje završe u zemljištu ili biljnim ostatcima imaju zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova. Zemlja i biljni ostatci štite spore od hladnoće i izmrzavanja što im omogućava opstanak.

Kako se suzbija plamenjača spanaća?

Trogodišnji plodored, se primenjuje kako bi se presekao lanac ishrane i u slučaju da je bilo pojave plamenjače spanaća u trenutnoj godini neće je biti u sledećoj. Dve godine ne gajenja spanaća na parceli koja je bila zaražena garantuju da će spore spontano izumreti.
Uklanjanje zaraženih biljnih ostataka je od suštog značaja kako bi se eliminisalo jedno od mesta na kome gljivične spore mogu prezimeti.
Gajenje otpornih sorti i hibrida je najbolje rešenje ukoliko nema načina da sprovede plodored i spanać uzastopno gaji više godina na istoj parceli, sejati spanać na ocednom zemljištu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.