Plamenjača spanaća (Peronospora farinosa / Peronospora spinacea) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača spanaća i njeni simptomi

Plamenjača spanaća se može pojaviti u ranom, jesenjem i zimskom spanaću.

Plamenjača spanaća se manifestuje u vidu hlorotičnih pega na listovima. Pege vremenom nekrotiraju I dobijaju crvenkasto-mrku boju. Na naličju lista se uočava ljubičasta prevlaka. Pege se šire po psp1celoj lisnoj površini što dovodi do uvijanja I sušenja listova pa čak I cele biljke.

Vreme napada

Napad se može očekivati tokom cele vegetacije spanaća. Patogenu pogoduje velika vlažnost zemljišta.

Prelazni domaćin

Za prelaznog domaćina se smatraju zemljište i biljni ostatci

psp2Suzbijanje

Trogodišnji plodored, uklanjanje biljnih ostataka, gajenje otpornih sorti i hibrida, sejati spanać na ocednom zemljištu. Predlaže se upotreba preparata na bazi: cineba, mankozeba, propineba, metirama, metalaksila-m, propamokarb-hidrohlorida.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.