Pokrivena gar ovsa (Ustilago Avenae)

Simptomi: Metlica zadržava svoj oblik. Pleve i plevice drže razoreno seme.

 

pgo1Vreme napada: Tokom berbe zaraženo seme puca i širi spore na ne zaraženo seme.

Prelazni domaćin: Ne postoji, ceo živitni ciklus se odvija na gajenoj biljci.

Suzbijanje: Upotreba čistog semneskog materijala, plodored. Preporučuju se preparati na bazi: Karboksamid + ditikarbamata i Tiram + karboksanila.