Postupak vrelog tegliranja

Postupak

Putem metode tegliranja u vreloj vodi

 1. Do polovine napuniti vodom posudu u koju će se uranjati tegle.
 2. Grejati vodu do tačke ključanja ako se primenjuje postupak vrelog punjenja. Grejati vodu dok ne postane mlaka, uroniti tegle i sve zajedno grejati do tačke ključanja ako se primenjuje postupak hladnog punjenja.
 3. U zasebnom sudu grejati vodu koja će se koristiti za postepeno dolivanje kako voda u posudi gde su tegle isparava.
 4. ptt1Uroniti tegle u prethodno pripremljenu kupku.
 5. Dodavati ključalu vodu iz zasebnog suda dok nivo u posudi gde se tegle nalaze ne bude 3-5cm iznad poklopaca tegli. Kako voda isparava tako se dodatna voda iz zasebnog suda doliva.
 6. Pokriti poklopcem posudu u kojoj se nalaze tegle i staviti vatru na veliko dok voda ne proključa.
 7. Nakon što je voda proključala smanjiti vatru i održavati sporo ključanje.
 8. Vreme koje tegle moraju provesti u vodi počinje da se meri nakon što voda proključa.
 9. Ugasiti vatru kada se istekne zadato vreme.
 10. Podići poklopac tako, da para ne poleti ka licu.
 11. Pažljivo izvaditi tegle iz posude u kojoj su se kuvale.
 12. Putem metode tegliranja u vreloj vodi pod pritiskom

  1. Sipati 5-8 cm vode u papenov (ekspres) lonac.
  2. Uroniti tegle u prethodno pripremljenu kupku.
  3. Dobro zatvoriti lonac.
  4. Otvoriti ventil za puštanje pare.
  5. Vatra se stavi na veliko i para treba da izlazi iz lonca u toku od 10 minuta.
  6. Zatvoriti ventil.
  7. Lonac će dostići željeni pritisak za 3-5 minuta. Nakon što se željeni pritisak postigne meri se vreme od 10 minuta koje je potrebno za tegliranje.
  8. Ugasiti vatru ili ukloniti sa vatre lonac nakon što je zadato vreme isteklo.
  9. Dozvolite da lonac smanji pritisak na normalu. Nakon toga sačekajte minut-dva i lagano otvorite lonac.
  10. Pažljivo izvadite tegle iz njega.
  11. Hlađenje

   Proces toplog konzervira se ne okončava dok se tegle ne ohlade. Stavite ih na mesto gde ne mogu pasti i niko ih neće dirati. Nepravilno rukovanje sa teglom pre nego što se ohladila može izazvati pucanje hermetičkog čepa. Tegle ne smeju biti na promaji da ne bi došlo do prebrzog hlađenja. Između tegli mora biti dovoljno prostora koji će pružiti adekvatnu cirkulaciju vazduha. Nakon 12-24 časa hlađena tegle su spremne za testiranje vakuumskog čepa.

   Prethodna: Pripreme za tegliranje

   Sledeća: Završnica tegliranja