Prolećna sovica (Euxoa Temera)

Prolećna sovica je poznata je po tome da napada šećernu repu, suncokret, lucerku, crvenu deteliniu, razno povrće i krompir.

Broj generacija i prezimljavanje:

Prolećna sovica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u stadijumu jajeta. U jajima se nalaze gusenice sazrele za piljenje.

Način na koji prolećna sovica nanosi štetu:

Štete nanosi larva. Larve napadaju velik broj biljnih vrsta. U početku se hrani korovima sa kojih prelazi na razne useve. Prvenstveno stradaju oni usevi koji su ranoj fazi izloženi napadu odraslih i dobro razvijenih gusenica.

 Očekivan period napada:

Larve izlaze rano u proleće ali glavni period kada oštećuju useve su od sredine aprila do kraja maja. Leptiri se pojavljuju tokom avgusta.

Suzbijanje prolećne sovice:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se prolećnoj sovici smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirno jer lišava repinog buvača izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se može izvesti u slučaju iznenadne najezde.Signal za tetiranje je brojnost gusenica drugog i trećeg stadijuma po m². Kritična vrednost je 1-2 individue po m². Ukoliko se šećerna repa gaji više uzastopnih godina na istoj parceli prolećna sovica će sve jače napadati iz godine u godinu. Upotreba repelenata i domaćih insekticida dolazi u obzir.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.