Prolećna sovica (Euxoa Temera)

Prolećna sovica je poznata je po tome da napada šećernu repu.

Broj generacija i prezimljavanje:

Prolećna sovica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u ljusci jaja u kojima se nalaze gusenice sazrele za piljenje.

prolećna sovica 1Način na koji prolećna sovica nanosi štetu:

Štete nanosi larva. Vrsta je neobično polifagna. U početku se hrani korovima sa kojih prelazi na razne useve. Prvenstveno stradaju oni usevi koji su ranoj fazi izloženi napadu gusenica od 5 stadijuma pa nadalje. Najčešće pravi štete na šećernoj repi, suncokretu, lucerki, crvenoj detelini, raznom povrću i krompiru.

Očekivan period napada:

Izlaze rano u proleće ali glavni period kada oštećuju useve su od sredine aprila do kraja maja. Leptiri se pojavljuju tokom avgusta.

prolećna sovica 2Suzbijanje:

Signal za tetiranje je brojnost gusenica drugog i trećeg stadijuma po m². Kritična vrednost je 1-2 individue po m².

Tretiranje se izvodi preparatima na bazi : Fonofosa, Hlorpirifosa, Kvinalfosa, i drugim preparatima koji su namenjeni za suzbijanje ove štetočine.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.