Rana salata (Lactuca sativa) tehnika gajenja, kalendarski prikaz radova sa spiskom bolesti i štetočina

Značaj

Rana salata je jednogodišnja zeljasta biljka kod koje se za ishranu u svežem stanju koriste: listovi rozete kod lisnate salate, pojedinačni delovi kod salate za rezanje , glavica kod glavičaste salate, koja je ujedno i najgajeniji tip salate, i konusne glavice kod marule. Salata sal1je bogata ugljenim hidratima, provitaminom A, kalijumom, kalcijumom i gvožđem. Takođe salata je bogata jabučnom i limunskom kiselinom, sadrži glukozid laktucin koji joj daje gorak ukus. Salata je značajna vitaminska hrana u proleće, jesen i zimu sa mogućnošću gajenja na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.

Plodored

 • Salata dobro reaguje na organska đubriva. Ne đubri se stajnjakom.
 • Zbog kratke vegetacije rana salata se gaji kao predkultura.
 • Đubrenje

  Rana salata zahteva:

  • 60-100 kg/ha azota
  • 100-120 kg/ha fosfora
  • 100-120 kg/ha kalijuma
  • Salata je osetljiva na hlor stoga je nužno gajiti je na zemljištu ili supstratu koji ne sadrži hlor i izbegavati upotrebu đubriva koja sadrže hlor.

   Rana salata – kalendar radova:

   Februar

   • Početak perioda u kome je moguća setva rane salate u zaštićenom prostoru. Satva se obavlja u hranljive kocke, džifi saksije, kontejnere ili na površinu leje (2-3 g/m² semena bez pikiranja ili 5-6 g/m² semena sa pikiranjem).
   • Početak perioda u kome je moguća pojava bolesti poleganja rasada, plamenjače salate, sive truleži salate, bele truleži i viroza salate.
   • Mart

    • Početak perioda u kome treba obaviti dopunsku obradu zemljišta ukoliko se rana salata rasađuje na otvoreno polje.
    • Početak perioda u kome je moguće rasađivanje rane salate na otvorenom polju ili rasađivanje u zaštićenom prosotru ukoliko se ceo proizvodni ciklus obavlja u zaštićenom prostoru.
     sal2Rasađuje se na rastojanju 20-25 cm međurednog rastojanja i 20-25 cm rastojanja u redu. Ovaj rastojanja važe za zaštićeni prostori I otvoreno polje.
     Rasađivanje se vrši najčešće po sistemu dvorednih I četvororednih traka.
    • Početak perioda u kome je moguć napad: marokanskog skakvca, italijanskog skakavca, rovca, velikog majskog gundelja, skočibuba (žičnjaka), peščara, blapsa, ozime sovice, ipsilon sovice, C. sovice, gama sovice, korenovih vaši salate i lisnih vaši salate.
    • April

     • Početak perioda u kome je potrebno izvršiti prihranu salate. Prihrana se vrši sa ½ sal3planirane količine azotnog đubriva.
     • Svakodnevno zalivanje salate vrši se sa 20-30 mm vode i obavezno je u periodu intenzivnog porasta zelene mase. Vremenom se broj zalivanja smanjuje kako biljka salate završi intenzivan porast.
     • Maj

      • Početak perioda u kome je moguća berba rane salate. Salata se bere u tehnološkoj zrelosti tj. kada dobije veličinu I boju koja je karakteristična za gajenu sortu. Bere se odsecanjem rozete uz odstranjivanje oštećenih listova rozete. Berba salate namenjene bliskom tržištu vrši se za vreme rose, a za dalje tržište posle rose. Kod sorti ujednačenog zrenja berba se može vršiti mehanizovano tj sa kombajnom.
      • Oktobar

       • Pred osnovnu obradu u zemljište se unose ½ planirane količine azotnog đubriva, celokupnom planiranom količinom fosfornog đubriva i celokupnom planiranom količinom kalijumovog đubriva.
       • Početak perioda u kome je moguća osnovna obrada zemljišta. Za proizvodnju prolećne salate potrebno je izvršiti duboko (jesenje) oranje na 25-30 cm dubine.