Rđa kukuruza (Puccinia Sorghi)

Simptomi su vidni na zelenim delovima kukuruza obrazuju se mrke i crne kvržice.

rk1Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 15-20°C.

Prelazni domaćin: Oxalis sp.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka 
pre setve. Kao delotvorna pokazala su se sredstva na bazi:

oxa

Oxalis sp. prelazni domaćin. Kaže se da ova vrsta deteline donosi sreću. U ovom slučaju ne.

Hlorotanila i Triadimefona u ranim fazama pojave bolesti.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.