Rđa pasulja (Uromyces appendiculatus)

Simptomi: Bolest se najčešće manifestujena biljkama koje se gaje kao postrni usevi. Simptomi su uočljivi na naličiju lista. Mogu se rp1primetiti pege beličaste boje koje vremenom dobijaju rđastu boju. Jače zaraženo lišće se suši i opada.

Vreme napada: Letnji period, pogotovu ako se pasulj seje kao postrni usev.

Prelazni domaćini su žetveni ostatci ukoliko su gajeni u zadnje dve godine: pasulj ili vigna, detelina, žuti zvezdan, lucerka. Llisne vaši su prenosilac zaraze.

Suzbijanje: Plodored i duboko zaoravanje žetvenih ostataka. Preporučuje se upotreba preparata na bazi azoksistrobina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.