Rđa suncokreta (Puccinia Helianthi)

Simptomi: Spore rđaste boje se nalaze na naličiju lista. Bolest izaziva prevremeno sušenje.

rs1Vreme napada: Povoljna temperatura za napad je 20-25°c uz obilne padavine.

Prelazni domaćini: Žetveni ostatci. Sve faze razvoja bolest se odigravaju na suncokretu.

Suzbijanje: Plodored, setva otpornih sorti i hibrida,
uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje. Predlaže se upotreba rs2preparata na bazi: Tebukonazola, Pikoksistrobina+Ciprokonazola.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.