Repina muva (Pegomya betae) opis štetočine i mere borbe

Repina muva je poznata po tome da napada šećernu repu i spanać. Može se naći i u usevima drugih kultura koje su poznate po tome da imaju mekan koren ili kod  kultura koje isto kao šećerna repa nagomilavaju hranjive materije u korenu.

Više o gajenju šećerne repe možete pročitati ovde.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve do pet generacija godišnje stim da je prva generacija najštetnija. Prezimljava u stadijumu lutke i mesto u kome prezimljava je zemljište.

Način na koji repina muva nanosi štetu

Štetu pričinjavaju larve koje izgrizaju koren i lišće otvarajući time put sekundarnim infekcijama. Na listovima se mogu uočiti sive do providne pege što je ujedno i pokazatelj da ima problema sa transportom hranjive materije od korena ka listu. Kasnije, oštećeno lišće žuti I vene usled nedostatka hranjivih materija i vode.

Očekivan period napada

Mart mesec i traje sve dok je koren mekan. Larve imaju usni aparat za grickanje ali nemaju snage da pregrizu čvrst koren. Pažnja se mora obratitit na pojavu pokorice zemljišta. Ukoliko pokorica ošteti koren šečerne repe larve sa lakoćom nalaze put ka osetljivim biljnim delovima.

Kako se repina muva suzbija

Plodored, duboka jesenja obrada zemljišta.  Upotreba semena koje je obloženo zaštitnim pesticidom koji suzbija štetočine koje se nalaze u zemljištu (inkrustrirano seme). Poželjno je izbegavati višegodišnje uzasopno gajenje šećerne repe na istoj parceli (monokulturni sistem gajenja). Biološki pesticidi i repelenti nemaju adekvatno dejstvo protiv larvi jer se one nalaze u zemljištu koje im pruža zaštitu. Protiv odraslih insekata je obrnuta situacija jer su navedeni preparati utiču na odrasle ineskte svih vrsta.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od luka ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.