Repina muva (Pegomya betae) opis štetočine i mera borbe

Repina muva kao štetočina

Repina muva je poznata po tome da napada šećernu repu i spanać.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima dve do pet generacija godišnje stim da je prva generacija najštetnija. Prezimljava kao lutka u zemljištu.

repina muva 1Način nanošenja štete

Štetu pričinjavaju larve koje izgrizaju koren i lišće otvarajući time put sekundarnim infekcijama. Na listovima se mogu uočiti sive providne pege. Kasnije oštećeno lišće žuti I vene.

Očekivan period napada

Mart mesec i traje sve dok je koren mekan.

repina muva 2Suzbijanje

Plodored, duboka jesenja obrada zemljišta.  Preporučuje se upotreba preparata na bazi Hlorpirifosa, Dimetoata I Fentiona.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.