Repušnjača (Erigeron canadensis)

Repušnjača je još poznata po imenima: sitnocvetna hudoletnica, kanadska hudoletnica.

Raspušnjača se može naći u:

Jednogodišnjim usevima, višegodišnjim zasadima i neobrađenim površinama.

Opis korova:

Ima uspravno, maljavo i grubo stablo pri vrhu razgranato koje raste u visinu i preko jedan metar. Listovi repušnjače su kratko dlakavi, čekinjasto trepavičavi, naizmenično raspoređeni na stablu. Cvetovi su skupljeni u razgranatu metlicu. Jezičasti cvetovi su prljavo bele, ređe crvenkaste boje. Plod je ahenija.

Cvetanje i klijanje:

Cveta na leto i jesen, Klija tokom cele godine. Prolećna populacija formira cvetonosno stablo.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se repušnjača javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere suzbijanja

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i repušnjača nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje repušnjače i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje repušnjače

U praksi se repušnjača tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom